#1 KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Kiểm tra trong giám định chất lượng công trình xây dựng (của nhà thầu):

Tổ chức giám định chất lượng công trình là công việc quan trọng nhất trong kế hoạch chất lượng của nhà thầu nhằm thực hiện các cam kết trong hợp đồng giao nhận giữa chủ đầu tư và nhà thầu. Đảm bảo chất lượng là trách nhiệm của nhà thầu và là nội dung hoạt động của nhà thầu chính, nhà thầu phụ, nhà cung cấp vật tư, thiết bị nhằm cung cấp cho Chủ đầu tư sản phẩm đáp ứng yêu cầu đầu tư đề ra. Chất lượng phải được đặt lên hàng đầu.

Các yêu cầu đối với chương trình kiểm định chất lượng phải được quy định trong các tài liệu hợp đồng. Để đạt hiệu quả, công tác đảm bảo chất lượng phải thường xuyên, chủ động, không bị gián đoạn, bị động. Chủ đầu tư nên yên tâm rằng chương trình QMS của nhà thầu là toàn diện và liên tục. Nếu chương trình kiểm soát chất lượng của nhà thầu chỉ là phản hồi đối với chương trình đảm bảo chất lượng để chủ đầu tư nghiệm thu là không đúng và không được phép.

Nhà thầu đã đồng ý sản xuất một sản phẩm cuối cùng phù hợp với tất cả các yêu cầu của các tài liệu hợp đồng. Đó là trách nhiệm và nghĩa vụ duy nhất của nhà thầu. Đơn vị thi công phải thiết lập các chế độ trách nhiệm được phản ánh trong hệ thống quản lý chất lượng. Hệ thống quản lý chất lượng không chỉ để kiểm soát chất lượng nguyên liệu đầu vào, kiểm soát dây chuyền sản xuất, kiểm soát hoạt động, kiểm tra các bước công việc mà còn phải bao gồm chế độ lấy mẫu để kiểm nghiệm.

Kiểm nghiệm vật liệu chủ yếu, bán thành phẩm, thành phẩm, cấu kiện xây dựng, dụng cụ, thiết bị lắp đặt vào công trình, nhận xét việc tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật để thực hiện công việc tiếp theo là nội dung của hoạt động kiểm tra chất lượng do nhà thầu thực hiện.

Kiểm định và đảm bảo chất lượng công trình xây dựng (do chủ đầu tư)

Đảm bảo chất lượng thông qua giám sát để nghiệm thu là trách nhiệm của chủ dự án. Cũng giống như kiểm soát chất lượng, một kế hoạch đảm bảo chất lượng mang lại lợi ích cho chủ sở hữu tòa nhà. Nếu không có phương án đảm bảo chất lượng hiệu quả, chủ công trình sẽ phải tốn nhiều tiền và thời gian để sửa chữa những phần kém chất lượng mà còn chấp nhận một công trình tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Xem thêm  Thép hình i - Báo giá thép hình i mới nhất hiện nay
Do đó, Luật Xây dựng tại Điều 87 quy định:

“Chủ đầu tư xây dựng công trình phải thuê tư vấn giám sát hoặc tự thực hiện khi có đủ năng lực giám sát thi công”.

Đối với chủ đầu tư khi nghiệm thu công trình cũng cần thẩm tra. Việc kiểm tra này thường sử dụng các phương pháp không phá hủy và khi cần thiết, tổ chức sẽ lấy mẫu xác suất để kiểm tra phá hủy để kiểm tra vật liệu xây dựng.

Ví dụ: Việc xác định cường độ của bê tông kết cấu bao gồm phương pháp thử cường độ trực tiếp và phương pháp thử cường độ không làm hỏng kết cấu, hoặc thử cường độ gián tiếp.

Quy trình kiểm tra nội dung hoạt động công tác bê tông:

Chất lượng-Đánh giá-Xây dựng-Xây dựng.jpg

Giám định trong lĩnh vực chẩn đoán kỹ thuật xây dựng:

Kiểm tra chất lượng công trình đang sử dụng

Để chẩn đoán kết cấu và công trình, người kỹ sư phải dựa vào kết quả thử nghiệm vật liệu xây dựng, phân tích kết cấu, phương pháp đo lường, hiểu biết về quy luật suy thoái và ăn mòn vật liệu. vật liệu và kết cấu… Để chẩn đoán chính xác cần thu thập thông tin về quá trình xây dựng và hoạt động của công trình, những hư hỏng đã từng sửa chữa trước đây đối với công trình đang xem xét.

Đánh Giá Chất Lượng-Xây Dựng-Xây Dựng-1.jpg

Kết quả thanh tra thường xuyên và thanh tra hàng năm; và việc kiểm tra chi tiết tòa nhà là thông tin rất quan trọng cho việc chẩn đoán kỹ thuật của một tòa nhà. Một lần nữa, vai trò của xác minh là vô cùng quan trọng. Kết quả thử nghiệm cơ lý vật liệu và kết cấu; Kiểm tra không phá hủy là cơ sở để kỹ thuật chẩn đoán chất lượng thực tế của công trình. Vị trí thẩm định xem sơ đồ trên.

Kiểm soát chất lượng trong điều tra sự cố:

Đối với công tác giám định sự cố công trình xây dựng; phạm vi và khối lượng công việc thanh tra rất lớn. Quy trình đánh giá tương tự như sơ đồ 2, nhưng do tính chất của từng sự việc, quy mô công việc; được đề cập trong mỗi bước sẽ do người chủ trì đánh giá quyết định.

Xem thêm  Mẫu gạch lát bậc tam cấp đa dạng kiểu dáng và mẫu mã

Mặt khác, khi cơ quan điều tra trưng cầu giám định để phục vụ tố tụng đối với một sự cố công trình xây dựng; thì tổ chức giám định phải có chức năng giám định tư pháp; được thực hiện dưới sự giám sát của cơ quan điều tra. Nhưng trong mọi trường hợp, cơ quan công nhận phải chứng minh; Có tính chuyên nghiệp cao, độc lập, khách quan và không thiên vị.

Kiểm tra chất lượng và chứng nhận chất lượng công trình phù hợp ở nước ta:

Chúng tôi khuyến khích kiểm toán chất lượng xây dựng; cấp chứng chỉ phù hợp để đảm bảo an toàn trong vận hành, khai thác, bảo vệ lợi ích của cộng đồng và lợi ích của các bên thứ 3 có liên quan.

Đối với một số công trình xây dựng, khi có sự cố có thể gây ra thảm họa; bắt buộc phải kiểm tra, đánh giá chất lượng dựa trên hàng loạt tiêu chí như tính bền vững, an toàn sử dụng, an toàn môi trường, an toàn phòng chống cháy nổ, an toàn công nghệ; Chúng tôi chỉ cho phép nó được đưa vào sử dụng. Chúng tôi đang triển khai các văn bản hướng dẫn Luật Xây dựng; và trong các văn bản đó, vấn đề này đã được đề cập. Chúng tôi mô tả ngắn gọn trình tự đó theo sơ đồ dưới đây.

Kiểm định-chất lượng-xây-dựng-2.jpg

Trong thời gian qua, một số dự án quan trọng quốc gia; Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Hội đồng nghiệm thu Nhà nước; kiểm tra việc nghiệm thu của chủ đầu tư, tổ chức; đánh giá mức độ chất lượng đạt được của công trình và khi đủ thì đảm bảo chất lượng; vừa phê duyệt kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư; chính thức được phép đưa vào hoạt động. Mô hình này là phiên bản quốc gia của quy trình trên.

Sự kết luận

Nhiệm vụ kiểm định chất lượng công trình xây dựng; của tổ chức kiểm định trong hoạt động xây dựng ở các giai đoạn xây dựng; Khai thác sử dụng là rất quan trọng. Một tổ chức công nhận không chỉ cần một phòng thí nghiệm đủ tiêu chuẩn; có đầy đủ trang thiết bị thí nghiệm, thí nghiệm trong phòng và hiện trường; cần có đội ngũ chuyên gia đánh giá.

Đồng thời nâng cao chất lượng công tác thanh tra; chúng tôi cũng nhận thấy sự cần thiết của một quy trình và tiêu chuẩn đánh giá thống nhất; tránh tình trạng mỗi trung tâm có một phương pháp thi và tiêu chí đánh giá khác nhau. Muốn vậy, ngoài việc biên soạn các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng kỹ thuật công trình; quy định các phương pháp và loại thử nghiệm và các yêu cầu về thiết bị; thời gian thực hiện đòi hỏi đội ngũ kỹ sư và kỹ thuật viên được đào tạo; có trình độ và kinh nghiệm.

Xem thêm  Chi phí sửa nhà cấp 4 50m2 hết bao nhiêu tiền?

Chỉ khi đó, việc kiểm tra chất lượng mới đạt yêu cầu; nó là công cụ để kiểm soát và đánh giá chất lượng công trình.

Cao Đẳng Xây Dựng Số 2 đã cập nhật cho bạn thông tin về “#1 KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG❤️️”. Hy vọng qua bài viết “#1 KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “#1 KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG [ ❤️️❤️️ ]”.

#1 KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG” được đăng bởi vào ngày 2022-06-15 15:08:06. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Cdxd2.edu.vn

Rate this post
Back to top button