Cấu tạo tính toán sàn phẳng bê tông cốt thép

 1. Cấu tạo cơ bản của sàn phẳng bê tông cốt thép bao gồm các tấm và dầm, các giá đỡ sàn có thể là tường hoặc cột.
  sàn-phẳng-bê-tông-cốt thép.jpg

  Một số trường hợp đặc biệt của sàn phẳng bê tông cốt thép như:

  • Móng bè là một boong phẳng lộn ngược.
  • Thành và đáy của bể hình chữ nhật cũng là một loại sàn phẳng.
  • Mặt cầu, mặt cầu trong xây dựng cầu đường.
  • Và ở nhiều bộ phận khác của các công trình thủy điện hay thủy lợi.

  Nhiệm vụ của sàn trong hệ kết cấu của nhà:

  • Trực tiếp nhận tải trọng thẳng đứng để truyền xuống tường và cột, sau đó truyền xuống móng.
  • Đồng thời, sàn còn đóng vai trò như một bức tường cứng ngang nhận tải trọng bên (như gió, động đất) truyền lên các kết cấu thẳng đứng (khung, tường) qua đó truyền xuống móng.

  Những lưu ý khi thiết kế kết cấu sàn:

  • Khi tính toán kết cấu sàn chủ yếu chỉ tính toán với tải trọng thẳng đứng.
  • Và để kết cấu sàn làm được nhiệm vụ của tường cứng ngang, chịu tác động của độ lún không đều và sự thay đổi nhiệt độ thì ta phải giải quyết tốt các biện pháp kết cấu cho sàn.

  Phân biệt phiến dầm và bảng biểu 4 cạnh

  Khi tính toán kết cấu sàn, bạn sẽ thường gặp hai khái niệm quan trọng đó là dầm và bản kê bốn phương.

  Ban Beam

  Ta coi một bản sàn nằm trên hai gối tựa A và B, chịu tải trọng phân bố đều trên toàn bộ bề mặt của bản sàn.
  sàn-phẳng-cốt-bê-tông-1.jpg
  Khi chịu tải trọng phân bố đều, mặt sàn biến dạng thành mặt trụ. Phương L1 cong và phương L2 vẫn thẳng.
  Mômen uốn chỉ xuất hiện theo phương L1, từ đó ta thấy tải trọng chỉ truyền theo phương L1 hoặc bản chỉ chịu lực theo một phương (L1). Khi đó bản sàn làm dầm với nhịp L1 và ta gọi là bản dầm.

  Bản kê khai 4 mặt

  Nếu chúng ta xem xét một bản sàn có kích thước L1xL2 nhưng nó được nâng đỡ ở bốn phía và chịu tải trọng q phân bố đều.
  sàn-phẳng-bê-tông-cốt thép-2.jpg
  Khi chịu tải trọng, tấm sẽ bị biến dạng theo cả phương L1 và L2. Như vậy, mômen uốn xảy ra theo cả hai phương L1 và L2.
  Khi đó ta nói, tải trọng q được truyền đến gối tựa theo cả hai hướng hoặc tấm làm việc theo cả hai hướng.
  Giả sử cuộc gọi:

  • Tải trọng truyền theo phương L1 là q1
  • Tải trọng truyền theo phương L2 là q2

  Sau đó, hãy tưởng tượng, chúng ta sẽ tiến hành cắt hai dải ở chính giữa tấm, mỗi dải có chiều rộng bằng một đơn vị chiều dài.
  Tiếp theo, ta tính độ võng ở giữa nhịp của hai dải trên, ta có:
  sàn-phẳng-bê-tông-cốt thép-3.jpg
  Vì dán hai tấm vào nhau nên độ lệch của hai tấm sẽ như nhau, tức là f1 = f2.
  Từ điều kiện trên ta cho hai biểu thức f1 và f2 bằng nhau rồi suy ra công thức.
  sàn-phẳng-cốt-bê-tông-4.jpg
  Từ biểu thức trên ta rút ra kết luận sau:

  • Nếu L2 / L1> = 3 thì q1> = 81q2. Có nghĩa là trên 98,7% tải trọng q đã truyền theo phương L1 => Vì vậy khi L2 / L1> = 3 mặc dù là bản kê về 4 phía nhưng có thể coi đây là bản dầm (truyền lực theo một phương ). L1).
  • Thực tế khi tính toán kết cấu, để đơn giản nhưng vẫn phù hợp với yêu cầu kết cấu (cốt thép chịu lực và cốt thép phân bố), người ta vẫn tính toán biểu hiện bốn mặt là bản dầm khi L2 / L1> = 2.
  • Khi L2 / L1 <2 người ta gọi bản sàn là bản kê bốn phía, vì khi đó tải trọng sẽ truyền theo cả hai phương của tấm.

  Các loại sàn bê tông cốt thép trên thị trường hiện nay.

  Phân loại theo phương pháp thi công

  • Sàn toàn khung: Là sàn được đổ bê tông tại vị trí thiết kế.
  • Sàn tiền chế: Là sàn được đúc sẵn và vận chuyển đến vị trí thiết kế để lắp ráp.
  • Sàn bán lắp ghép: Là sàn lai giữa hai loại sàn trên.

  Phân loại theo sơ đồ cấu tạo

  • Sàn dầm (hay còn gọi là sàn sườn).
  • Sàn không dầm (hay còn gọi là sàn nấm).

  sàn-phẳng-bê-tông cốt thép-5.jpg

  Trong sơ đồ mặt bằng, dầm (sàn sườn) lại được phân chia

  • Toàn bộ bản sườn có dầm.

  sàn-phẳng-bê-tông-cốt thép-6.jpg

  • Toàn bộ phiến khối có biểu hiện bốn mặt.

  sàn-phẳng-cốt-bê-tông-7.jpg

  • Sàn dày gân (hay còn gọi là sàn ô bàn cờ).

  sàn-phẳng-cốt-bê-tông-8.jpg
  sàn-phẳng-bê-tông cốt thép-9.jpg
  sàn-phẳng-bê-tông cốt thép-10.jpg

  • Sàn Panel (hay còn gọi là sàn lắp ghép).

  Thiết kế kết cấu dầm sàn bê tông cốt thép

  Thiết kế kết cấu sàn chủ yếu là thiết kế sàn và dầm.

  Bước 1: Mô tả kết cấu

  Ở bước này, bạn cần ghi rõ tên và vị trí trên sơ đồ kết cấu cũng như nhiệm vụ và đặc điểm của dầm sàn nếu có. Đính kèm chỉ rõ kích thước cơ bản của dầm sàn
  bê tông cốt thép-phẳng-sàn-11.jpg

  Bước 2: Sơ đồ cấu trúc

  Cho biết các kết nối và giá đỡ cho sàn là kết cấu tĩnh hay siêu tĩnh.

  Bước 3: Chọn sơ bộ kích thước cho sàn

  Trong phần này, dựa trên các công thức thực nghiệm, chúng ta sẽ chọn chiều dày cho dầm và sàn.
  sàn-phẳng-cốt-bê-tông-12.jpg
  bê tông cốt thép-phẳng-sàn-13.jpg

  Bước 4: Xác định tải trọng cho dầm sàn.

  Tải trọng cho dầm sàn bao gồm: tải trọng vĩnh viễn (tĩnh tải) và tải trọng tạm thời (hoạt tải) cũng như xem xét các trường hợp bất lợi có thể xảy ra của hoạt tải.
  bê tông cốt thép-phẳng-sàn-14.jpg
  sàn-phẳng-bê-tông cốt thép-15.jpg

  Bước 5: Tính toán và vẽ biểu đồ nội lực cho dầm sàn

  Có nhiều phương pháp xác định nội lực cho sàn nên trước khi tính toán kết cấu sàn cần nêu tên phương pháp sử dụng và lý do chọn phương pháp đó là gì. Chú ý đến kết cấu đang xem xét là kết cấu tĩnh hay siêu tĩnh.
  bê tông cốt thép-sàn phẳng-16.jpg
  bê tông cốt thép-sàn-phẳng-17.jpg
  bê tông cốt thép-sàn phẳng-18.jpg
  Với kết cấu tĩnh: Chỉ sử dụng một phương pháp, duy nhất một sơ đồ là tính toán đàn hồi. Để dễ tính toán, nên sử dụng các biểu đồ và công thức vẽ sẵn về biểu đồ dầm cho các trường hợp tải trọng.
  Đối với siêu vật liệu (dầm và tấm liên tục): Có thể sử dụng giản đồ đàn hồi hoặc giản đồ dẻo có xét đến sự phân bố lại nội lực do tính dẻo của vật liệu, do sự hình thành các mối nối dẻo.

  • Với biểu đồ đàn hồi ta có thể sử dụng phương pháp tra bảng, phương pháp lực, phương pháp chuyển vị, phương pháp phần tử hữu hạn hoặc sử dụng các chương trình phần mềm tính toán kết cấu như sap 2000, etabs, rô bốt.

  sàn-phẳng-bê-tông cốt thép-19.jpg
  sàn-phẳng-bê-tông cốt thép-20.jpg

  Bước 6: Tính toán bê tông cốt thép

  Ở đây chúng ta có thể giải quyết 1 trong 2 vấn đề:

  • Kiểm tra vấn đề
  • Bài toán tính toán kết cấu

  Khi tính toán cần nêu rõ sử dụng phương pháp nào và tiêu chuẩn nào, hiện nay tiêu chuẩn mới nhất về bê tông cốt thép là TCVN 5574-2012.
  bê tông cốt thép-sàn-phẳng-21.jpg

  Bước 7: Thiết kế chi tiết và thể hiện bản vẽ thi công

  Bản vẽ kết cấu dầm sàn cần tuân theo tiêu chuẩn bản vẽ xây dựng.
  Trên bản vẽ trình bày sơ đồ kết cấu, các mặt chính của cấu kiện, các mặt cắt và các chi tiết cấu tạo.
  Bản vẽ phải rõ ràng, đúng quy định, ghi đầy đủ các kích thước, …
  Ngoài ra trên bản vẽ cần ghi các chú thích liên quan đến vật liệu, bảng thống kê vật liệu và những lưu ý cần thiết trong quá trình thi công.
  bê tông cốt thép-sàn phẳng-22.jpg
  sàn-phẳng-bê-tông-cốt thép-23.jpg
  sàn-phẳng-cốt-bê-tông-24.jpg

Xem thêm  # 10 Mẫu cầu thang sắt đẹp cho ngôi nhà bạn

Cao Đẳng Xây Dựng Số 2 đã cập nhật cho bạn thông tin về “Cấu tạo tính toán sàn phẳng bê tông cốt thép❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Cấu tạo tính toán sàn phẳng bê tông cốt thép” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Cấu tạo tính toán sàn phẳng bê tông cốt thép [ ❤️️❤️️ ]”.

Cấu tạo tính toán sàn phẳng bê tông cốt thép” được đăng bởi vào ngày 2022-06-18 18:06:32. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Cdxd2.edu.vn

Rate this post

Mục lục

Xem thêm  Báo giá chi phí xây dựng nhà cấp 4 trọn gói mới nhất 2021
Back to top button