Khái niệm ý nghĩa yêu cầu tổ chức của công tác thiết kế trong xây dựng

 1. Khái niệm công việc thiết kế

  Thiết kế là hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng nhằm mô tả hình thức kiến ​​trúc, nội dung kỹ thuật và tính kinh tế của công trình xây dựng trong tương lai phù hợp với năng lực sản xuất sản phẩm, dịch vụ và mục đích sử dụng.
  Khái-niệm-ý-nghĩa-yêu-cầu-tổ-chức-thiết-kế-trong-xây-dựng.jpg
  Tài liệu, hồ sơ đồ án thiết kế công trình là tài liệu kinh tế – kỹ thuật tổng hợp phản ánh ý đồ thiết kế thông qua các bản vẽ, giải pháp kinh tế – kỹ thuật cho công trình sau này bằng các luận cứ và tính toán khoa học.
  Thiết kế cơ sở là tài liệu được thể hiện trên thuyết minh và bản vẽ nhằm cụ thể hóa các yếu tố nêu trong nội dung của dự án đầu tư.
  Hồ sơ thiết kế kỹ thuật (TKKT) là tài liệu được thể hiện bằng thuyết minh và bản vẽ được xây dựng trên cơ sở thiết kế trong hồ sơ dự án đầu tư đã được phê duyệt. Hồ sơ thiết kế kỹ thuật phải đáp ứng đủ các điều kiện để lập tổng dự toán, hồ sơ mời thầu và lập bản vẽ thi công.
  Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công (TKBVTC) là bước thiết kế chi tiết, bao gồm các tài liệu thể hiện trên bản vẽ được lập trên cơ sở thiết kế kỹ thuật được duyệt. Hồ sơ thiết kế kỹ thuật phải thể hiện chi tiết về kiến ​​trúc, kết cấu, hệ thống kỹ thuật và công nghệ để nhà thầu thi công xây dựng công trình.

  Tất cả các công trình trước khi xây dựng phải:

  • Có một dự án thiết kế.
  • Việc thiết kế phải do tổ chức, cá nhân có giấy phép hành nghề thực hiện, tuân thủ các Quy chuẩn xây dựng và Quy chuẩn kỹ thuật xây dựng.
  • Khi thiết kế công trình phải căn cứ vào tài liệu khảo sát xây dựng phù hợp với đối tượng và yêu cầu của các giai đoạn thiết kế. Bản vẽ thiết kế phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
  • Tài liệu khảo sát phục vụ thiết kế phải do pháp nhân hành nghề khảo sát xây dựng cung cấp. Pháp nhân hành nghề khảo sát xây dựng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu, tài liệu do mình cung cấp.

  Ý nghĩa của công việc thiết kế

  Chất lượng của công tác thiết kế có vai trò quan trọng quyết định đến hiệu quả của vốn đầu tư. Trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, chất lượng thiết kế quyết định việc sử dụng vốn đầu tư tiết kiệm, hợp lý và hợp lý. Nếu chất lượng công tác thiết kế giai đoạn này không tốt, dễ dẫn đến lãng phí vốn đầu tư, ảnh hưởng đến giai đoạn thiết kế sau vì các giai đoạn thiết kế sau đều được phát triển trên cơ sở thiết kế. trước.
  Trong giai đoạn thực hiện đầu tư, chất lượng thiết kế có ảnh hưởng lớn đến chất lượng công trình, tốt hay xấu, an toàn hay không an toàn, tiết kiệm hay lãng phí, điều kiện thi công thuận lợi hay khó khăn. , tiến độ thi công nhanh hay chậm… Ở giai đoạn này, công tác thiết kế được coi là có vai trò quan trọng nhất trong quá trình đầu tư.
  Trong giai đoạn khai thác công trình, chất lượng thiết kế đóng vai trò chính quyết định việc khai thác, sử dụng công trình an toàn, thuận lợi hay nguy hiểm; chất lượng tác phẩm tốt hay xấu; chi phí xây dựng cao hay thấp; Tuổi thọ của công trình có đảm bảo các yêu cầu đề ra của dự án hay không?
  Tóm lại, thiết kế xây dựng là khâu quan trọng nhất trong hoạt động đầu tư xây dựng. Nó có vai trò quan trọng quyết định đến hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án đầu tư. Đồng thời, thiết kế xây dựng góp phần tạo ra môi trường mới, không gian thiên nhiên mới, đáp ứng yêu cầu sản xuất, sinh hoạt và đời sống của con người cả về vật chất và tinh thần.

  Yêu cầu đối với thiết kế xây dựng

  Thiết kế xây dựng công trình phải đáp ứng các yêu cầu chung sau đây:

  • Phù hợp với quy hoạch xây dựng, cảnh quan, điều kiện tự nhiên và các quy định về kiến ​​trúc, dự án đầu tư xây dựng công trình đã được phê duyệt.
  • Phù hợp với thiết kế công nghệ trong trường hợp dự án đầu tư xây dựng công trình có thiết kế công nghệ.
  • Nền công trình phải ổn định, không bị lún, nứt, biến dạng quá giới hạn cho phép làm ảnh hưởng đến tuổi thọ của công trình và các công trình lân cận.
  • Nội dung thiết kế xây dựng công trình phải phù hợp với yêu cầu của từng bước thiết kế, đáp ứng yêu cầu, công năng sử dụng, bảo đảm mỹ quan, giá thành hợp lý.
  • An toàn, tiết kiệm, phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng, tiêu chuẩn về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường và các tiêu chuẩn liên quan; đối với công trình công cộng phải đảm bảo thiết kế theo tiêu chuẩn dành cho người tàn tật.
  • Đồng bộ trong từng dự án, đáp ứng yêu cầu vận hành; đồng bộ với các dự án liên quan.

  Đối với công trình dân dụng và công nghiệp, ngoài các yêu cầu trên còn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

  • Kiến trúc của công trình phải phù hợp với phong tục, tập quán, văn hóa, xã hội của từng vùng, từng địa phương.
  • An toàn cho con người khi xảy ra sự cố; điều kiện an toàn thuận lợi và hiệu quả cho hoạt động chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đảm bảo khoảng cách giữa các công trình, sử dụng vật liệu, thiết bị chống cháy để hạn chế tác hại của đám cháy đối với các công trình lân cận và môi trường xung quanh.
  • Điều kiện thoải mái, vệ sinh và sức khỏe cho người sử dụng.
  • Phát huy tối đa ưu điểm và hạn chế nhược điểm của tự nhiên để đảm bảo tiết kiệm năng lượng.

  Tổ chức thiết kế công trình xây dựng

  Một số nguyên tắc thiết kế xây dựng

  • Giải pháp thiết kế phải cụ thể hóa tốt nhất chủ trương đầu tư được thể hiện trong dự án đầu tư của nhà đầu tư.
  • Giải pháp thiết kế phải phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội và chủ trương phát triển chung của đất nước, vận dụng tốt kinh nghiệm của nước ngoài.
  • Khi lập phương án thiết kế phải xem xét toàn diện các mặt kỹ thuật, kinh tế – tài chính, mỹ quan, bảo vệ môi trường, an ninh quốc phòng. Cần phải chú ý đến khả năng cải tạo và mở rộng trong tương lai.
  • Khi lập dự án, các phương án thiết kế phải giải quyết tốt các mối quan hệ giữa các mặt: tiện nghi, độ bền, tính kinh tế và mỹ quan.
  • Trình tự chung của quá trình thiết kế phải được tôn trọng, đó là đi trước từ vấn đề chung rồi mới đến các vấn đề cụ thể.
  • Phải có một số lựa chọn để so sánh và chọn cái tốt nhất.
  • Đảm bảo tính đồng bộ, hoàn chỉnh của giải pháp thiết kế, đảm bảo mối quan hệ phù hợp giữa các bộ phận của thiết kế, giữa thiết kế và thực tế thi công xây dựng công trình.
  • Phái mạnh tận dụng các thiết kế mẫu để giảm chi phí thiết kế.
  • Phải căn cứ vào các tiêu chuẩn, quy phạm thiết kế khoa học, tiến bộ để xác định đúng mức độ hiện đại của công trình xây dựng.
  • Cần cố gắng rút ngắn thời gian thiết kế để tác phẩm thiết kế hoàn thiện không bị lạc hậu.

  Các bước thiết kế xây dựng

  Thiết kế xây dựng bao gồm các bước: thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công.
  Tùy theo tính chất, quy mô của từng loại công trình, thiết kế xây dựng công trình có thể được lập một bước, hai bước hoặc ba bước như sau:

  • Thiết kế một bước là thiết kế bản vẽ thi công được áp dụng cho các công trình phải lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật.
  • Thiết kế hai bước gồm bước thiết kế cơ sở và bước thiết kế bản vẽ thi công được áp dụng đối với công trình phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình.
  • Thiết kế ba bước gồm thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công được áp dụng đối với công trình phải lập dự án đầu tư xây dựng quy mô lớn, phức tạp. .

  Đối với công trình yêu cầu thiết kế từ hai bước trở lên thì các bước thiết kế tiếp theo chỉ được thực hiện trên cơ sở bước thiết kế trước đó đã được phê duyệt.

  Tổ chức hợp tác thiết kế và thi công

  • Công việc thiết kế do các tổ chức, cá nhân có chuyên môn thực hiện. Tùy theo điều kiện cụ thể của công trình, chủ đầu tư có thể ký hợp đồng với tổ chức tư vấn thiết kế hoặc đơn vị xây dựng để thực hiện các bước thiết kế.
  • Tổ chức, cá nhân thiết kế chuyên nghiệp phải có đăng ký hoạt động tư vấn tại cơ quan có thẩm quyền và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng thiết kế, kết quả tính toán, an toàn kết cấu. và tính ổn định của chương trình (bao gồm độ chính xác của tiên lượng, ước lượng).
  • Mỗi đồ án thiết kế đều phải có chủ nhiệm đồ án, đối với đồ án thiết kế lớn thì ngoài chủ nhiệm đồ án tổng thể còn có chủ nhiệm hạng mục thiết kế. Chủ nhiệm dự án phải chịu trách nhiệm cá nhân về chất lượng và tính đúng đắn của dự án thiết kế, giải pháp kỹ thuật đề xuất và tiên lượng thiết kế.
  • Tổ chức thiết kế phải thực hiện sự giám sát của tác giả trong suốt quá trình xây dựng, hoàn thành và nghiệm thu công trình.

  Nội dung của tổ chức quản lý thiết kế

  Tổ chức quản lý thiết kế bao gồm các nhiệm vụ sau:

  • Xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng.
  • Tổ chức quá trình thiết kế, bao gồm đấu thầu (hoặc chỉ định thầu) tư vấn thiết kế, ký kết hợp đồng, thẩm định, phê duyệt, nghiệm thu và điều chỉnh thiết kế trong quá trình thực hiện.
  • Thiết kế cơ cấu tổ chức mạng lưới, các hình thức tổ chức kinh doanh của cơ quan thiết kế và các chức năng, nhiệm vụ liên quan.
  • Xây dựng các tiêu chuẩn và mức độ thiết kế.
  • Xây dựng quy trình công nghệ để lập phương án thiết kế.

Xem thêm  #1 NHÀ PHẠM TỨ SÁT VÀ NHỮNG CÁCH HÓA GIẢI

Cao Đẳng Xây Dựng Số 2 đã cập nhật cho bạn thông tin về “Khái niệm ý nghĩa yêu cầu tổ chức của công tác thiết kế trong xây dựng❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Khái niệm ý nghĩa yêu cầu tổ chức của công tác thiết kế trong xây dựng” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Khái niệm ý nghĩa yêu cầu tổ chức của công tác thiết kế trong xây dựng [ ❤️️❤️️ ]”.

Khái niệm ý nghĩa yêu cầu tổ chức của công tác thiết kế trong xây dựng” được đăng bởi vào ngày 2022-07-02 09:36:25. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Cdxd2.edu.vn

Rate this post
Back to top button