Lệnh scale đối với xref và hình ảnh trong autocad

 1. Xrefs hoặc tham chiếu bên ngoài là các thực thể như tệp DWG, PDF hoặc hình ảnh có thể được chèn vào bản vẽ làm tham chiếu. Bạn có thể chia tỷ lệ Xrefs của mình trong khi chèn chúng hoặc bạn có thể thay đổi kích thước chúng ngay cả sau khi chèn chúng vào artboard.
  Trong ví dụ này, tôi sẽ sử dụng tệp DWG nhưng bạn có thể sử dụng phương pháp tương tự cho tệp PDF và tệp Hình ảnh.
  Gõ ATTACH và nhấn enter, cửa sổ đính kèm sẽ mở ra. Chọn DWG từ danh sách thả xuống các định dạng như trong hình bên dưới. Bây giờ chọn vị trí để lưu tệp của bạn, sau đó chọn bản vẽ và nhấp vào Mở.
  Command-scale-for-images.jpg
  Một cửa sổ Xref sẽ mở ra, nơi bạn có thể gán các tỷ lệ khác nhau cho các trục khác nhau. Bạn có thể giữ nó ở mức 1 cho tất cả các trục để giữ kích thước ban đầu của Xref đính kèm.
  Command-scale-for-xref-and-image-in-autocad-1.jpg
  Ngay cả sau khi thêm Xref, bạn có thể thay đổi tỷ lệ của nó bằng cách sử dụng bảng thuộc tính. Chỉ cần chọn Xref từ vùng vẽ, sau đó gõ PR và nhấn enter. Bảng thuộc tính sẽ mở ra, cuộn xuống và thay đổi tỷ lệ từ tab hình học.
  Command-scale-for-xref-and-image-in-autocad-2.jpg
  Bạn cũng có thể sử dụng lệnh scale trong CAD để thay đổi tỷ lệ tổng thể của Xref đính kèm.
  Theo cách tương tự, bạn có thể thay đổi kích thước hình ảnh và tệp PDF đính kèm. Sau đây tôi sẽ đính kèm hình ảnh sơ đồ mặt bằng để giải thích.
  Gõ ATTACH và nhấn enter, sau đó chọn một hình ảnh và nhấp vào OK. Chỉ định một điểm trong bản vẽ để chèn nó và nhấn enter để chấp nhận tỷ lệ mặc định là 1.
  Sau khi chèn hình ảnh, bản vẽ của tôi sẽ trông như thế này.
  Command-scale-for-xref-and-image-in-autocad-3.jpg
  Hình ảnh này không được chia tỷ lệ chính xác, tức là độ dài 10 ′ trên hình ảnh thực tế không phải là 10 ′ trên bản vẽ. Để khắc phục điều này, chúng tôi cần bán lại hình ảnh này với tham chiếu đến bất kỳ kích thước hiện có nào trong hình ảnh s.
  Hãy cùng tham khảo chiều dài 10 ′ nằm trên cùng của sơ đồ mặt bằng này.
  Gõ SC và nhấn enter để bắt đầu lệnh scale trong CAD. Bây giờ hãy chọn hình ảnh và nhấn enter một lần nữa. Nhấp để chọn góc trên cùng bên trái của hình ảnh làm điểm gốc và sau đó chọn tùy chọn tham chiếu từ dòng lệnh.
  Bây giờ hãy nhấp vào điểm A rồi đến điểm B (hình ảnh tham chiếu bên dưới) để chỉ định một tham chiếu> gõ 10> nhấn enter lần nữa. Lúc này khoảng cách AB trên ảnh sẽ thay đổi thành 10 ′ và các khoảng cách khác sẽ điều chỉnh theo.
  Command-scale-for-xref-and-image-in-autocad-4.jpg

Xem thêm  #1 TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG DÀN GIÁO CÁC YÊU CẦU VỀ AN TOÀN

Cao Đẳng Xây Dựng Số 2 đã cập nhật cho bạn thông tin về “Lệnh scale đối với xref và hình ảnh trong autocad❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Lệnh scale đối với xref và hình ảnh trong autocad” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Lệnh scale đối với xref và hình ảnh trong autocad [ ❤️️❤️️ ]”.

Lệnh scale đối với xref và hình ảnh trong autocad” được đăng bởi vào ngày 2022-07-01 13:36:46. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Cdxd2.edu.vn

Rate this post
Back to top button