Phương pháp xây dựng biểu đồ tương tác

 1. Phương pháp xây dựng phần dọc của biểu đồ tương tác

  Mặt cắt dọc của biểu đồ tương tác là đường biểu diễn khả năng chịu lực của mặt cắt theo một phương nhất định.
  Ta xác định ứng suất cốt thép dựa vào vị trí của đường giới hạn vùng nén. Với mỗi vị trí của đường giới hạn vùng nén giả định, ta xác định được một trạng thái ứng suất của tiết diện, từ đó tìm ra một cặp (N, M) biểu thị khả năng chịu lực của tiết diện.
  Đường giới hạn của vùng nén vuông góc với mặt phẳng uốn.
  Method-Build-Method-Chart-Interaction.jpg
  Phương trình biểu diễn đường giới hạn của vùng nén có dạng: y = ax + b, trong đó “a” được xác định dựa trên hướng của điểm tác dụng lực (tính từ gốc quán tính trục chính trung tâm), “b “là hệ số xác định vị trí của đường này – nó là giao điểm giữa đường giới hạn vùng nén và trục Y. Tương ứng với các giá trị khác nhau của chữ “b” là các trạng thái ứng suất khác nhau khi tiết diện chịu ứng suất. uốn cong theo một hướng nhất định.

  • Khi b = b1: Toàn bộ mặt cắt ở trạng thái căng (không xuất hiện vùng nén)
  • Khi b = b2: Toàn bộ mặt cắt chịu nén (không xuất hiện vùng chịu kéo)
  • Khi b = bi: Các trạng thái trung gian.

  Để xây dựng đồ thị tương tác, ta cho “bi” lần lượt chạy từ “b1” đến “b2”, quá trình này cho ta các cặp (Ni, Mi) trên đồ thị, nối các điểm này ta được đồ thị. tương tác thể hiện khả năng chịu lực của tiết diện theo một hướng uốn nhất định.
  Như vậy, quy trình kiểm tra khả năng chịu lực của mặt cắt khi chịu tác dụng của ngoại lực (N, M) như sau:

  • Xác định phương của chất điểm.
  • Xác định hệ số “a” của phương trình y = ax + b.
  • Xác định các hệ số “b1” và “b2” dựa trên tọa độ của các góc của mặt cắt.
  • Cho “bi” nhận các giá trị giữa “b1” và “b2”.
  • Với mỗi giá trị “bi”, hãy xác định cặp nội lực (Ni, Mi).
  • Vẽ biểu đồ tương tác.
  • Xác định hệ số an toàn.

  Cách xác định các thành phần của lực dọc trục và mômen do bê tông đóng góp (Nb, Mb):

  Việc xác định diện tích và trọng tâm vùng nén của mặt cắt theo phương trình hình học là rất khó do số lượng trường hợp tương đối lớn, đặc biệt là với các mặt cắt có hình dạng phức tạp. Để giải quyết vấn đề này, chúng tôi sử dụng phương pháp gần đúng bằng cách chia nhỏ phần.
  Phương pháp-Xây dựng-Phương pháp-Biểu đồ-Tương tác-1.jpg
  Khi chia nhỏ mặt cắt, mỗi phần tử bê tông có tọa độ trọng tâm (Xi; Yi) đã biết, trạng thái ứng suất được xác định dựa trên vị trí của nó so với đường giới hạn của vùng nén (lưu ý: ứng suất) của từng phần tử bê tông. Chỉ có thể là một trong hai giá trị: Rb hoặc bằng 0) Từ đó xác định được sự đóng góp của lực dọc trục và mômen của từng phần tử bê tông (Nbi, Mbi), tính tổng tất cả các phần tử ta sẽ có (Nb, Mb) .

Xem thêm  Giáo trình cơ sở tạo hình kiến trúc

Cao Đẳng Xây Dựng Số 2 đã cập nhật cho bạn thông tin về “Phương pháp xây dựng biểu đồ tương tác❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Phương pháp xây dựng biểu đồ tương tác” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Phương pháp xây dựng biểu đồ tương tác [ ❤️️❤️️ ]”.

Phương pháp xây dựng biểu đồ tương tác” được đăng bởi vào ngày 2022-06-14 00:27:55. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Cdxd2.edu.vn

Rate this post
Back to top button