Quyết định số 79/QĐ-BXD về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn

Số văn bản 79
Ký hiệu văn bản QĐ-BXD
Ngày ban hành 15/2/2017
Ngày có hiệu lực 1/3/2017
Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực
Người ký Bùi Phạm Khánh
Trích yếu Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Kinh tế xây dựng
Tệp đính kèm:  BXD_79-QD-BXD_15022017.signed.pdf 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————Số: 79/QĐ-BXDHà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2017QUYẾT ĐỊNHCÔNG BỐ ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNGBỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG – Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Văn phòng TW Đảng và các ban của Đảng;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chính phủ;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Cơ quan TW các đoàn thể;
– Cục Kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp;
– Các Tập đoàn kinh tế, TCT Nhà nước;
– Các Sở XD;
– Công báo, Website CP, Website BXD;
– Lưu: VP, VKT, Vụ KTXD.
    ĐỊNH MỨCCHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
(Kèm theo Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)
Phần I : ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁNPhần II: ĐỊNH MỨC CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Rate this post
Back to top button