Tải trọng tác dụng lên khung ngang kết cấu nhà công nghiệp

 1. Tải trọng tác động lên giàn

  Tải trọng tác dụng lên khung kết cấu của nhà công nghiệp bao gồm trọng lượng của mái, giếng trời, trọng lượng của bản thân kết cấu, ngoài ra còn có tải trọng tạm thời lên mái khi sử dụng. Các tải trọng này được tính thành N trên m2 của mặt bằng, sau đó được quy đổi thành phân bố đều trên dàn.
  Tải trọng thường xuyên bao gồm nhiều loại khác nhau.
  Load-effect-on-ngang-structure-house-industrial.jpg

  Trọng lượng mái nhà

  Căn cứ vào cấu tạo cụ thể của mái để tính toán khối lượng của từng lớp (đơn vị N / m2 mái dốc); Quy đổi thành N / m2 bề mặt bằng cách chia cho cosα, α là góc dốc. Dữ liệu sau có thể được tìm thấy:
  Tải-hiệu-ứng-trên-khung-ngang-cấu-trúc-công-nghiệp-nhà-1.jpg
  Lưu ý rằng hệ số quá tải trọng lượng của vật liệu cách nước, cách nhiệt, lớp lót, đều là 1,2.
  Việc tính toán khối lượng mái nên được thực hiện dưới dạng bảng, ví dụ như sau: Quy đổi về phân bố trên mặt bằng có độ dốc 1: 8, cosα = 0,9922.
  Tải-hiệu-ứng-theo-ngang-cấu-trúc-nhà-công-nghiệp-2.jpg
  Tải-hiệu-ứng-trên-khung-ngang-cấu-trúc-công-nghiệp-nhà-3.jpg

  Trọng lượng bản thân của hệ thống giàn và nẹp

  Theo công thức kinh nghiệm.
  Tải-hiệu-ứng-trên-khung-ngang-cấu-trúc-công-nghiệp-nhà-4.jpg
  Trong đó: L- nhịp nhịp, m; αd- hệ số trọng lượng của bản thân giàn, lấy bằng 0,6 – 0,9 đối với nhịp 24 ∼ 36m; 1,2 – hệ số tính đến trọng lượng của mắc cài.

  Trọng lượng kết cấu của giếng trời

  Theo công thức kinh nghiệm.
  Tải-hiệu-ứng-theo-chiều-ngang-nhà-công-nghiệp-5.jpg
  Giá trị 12-18 daN / m2 của cửa sổ trời có thể được sử dụng, khi bạn muốn tính toán chính xác hơn tải trọng của nút.

  Trọng lượng của cửa sổ trời và cửa sổ trời

  Các tải trọng này tập trung ở chân trời. Để tiện cho việc tính toán khung, nó cũng nên được chuyển sang phân bổ trên sơ đồ nhà. Trọng lượng của ngưỡng cửa lấy bằng 100 -150 daN / m của ngưỡng cửa; trọng lượng cửa kính và khung cửa lấy bằng 35-40 da N / m2 cửa.
  Các tải tại các điểm b, c, d đều có hệ số quá tải là 1,1.

  Tải tạm thời

  Tải trọng tạm thời do sử dụng trên mái được lấy theo nhiệm vụ thiết kế. Khi không có yêu cầu đặc biệt, theo TCVN 2737 – 90, ví dụ đối với mái bằng không có người ở: p ‘= 75 daN / m2 nền, với hệ số quá tải là 1,3.
  Để tính tải trọng phân bố đều trên giàn, chỉ cần nhân tổng các tải trọng phân bố trên mặt đất với bước khung B, m.
  Tải trọng thường xuyên.
  Tải-hiệu-ứng-trên-khung-ngang-cấu-trúc-công-nghiệp-nhà-6.jpg
  Tải trọng tạm thời.
  Tải-hiệu-ứng-theo-ngang-cấu-trúc-nhà-công-nghiệp-7.jpg

  Tải trọng tác động lên cột

  Tải-hiệu-ứng-trên-khung-ngang-cấu-trúc-công-nghiệp-nhà-8.jpg

  Do phản ứng của dàn

  Tải-hiệu-ứng-trên-khung-ngang-cấu-trúc-công-nghiệp-nhà-9.jpg
  (Đối với cột giữa thì phải xem xét hai bên)
  Trường hợp bước cột 12m và có giá đỡ vì kèo thì phải kể đến trọng lượng của cột chống và phản lực của giàn trung gian.
  Trọng lượng của giàn đỡ được tính theo công thức kinh nghiệm:
  Load-effect-on-ngang-structure-industrial-house-10.jpg

  • Trong đó ldđ – nhịp giàn (12m); αdđ = 4,4 khi lực tiêu chuẩn tập trung vào gối tựa là 100 kN; αdđ = 10,4 khi hợp lực 400 kN; Trong các trường hợp khác, nội suy.

  Lực tập trung tiêu chuẩn lên giàn là tổng các phản lực của thanh chống trung gian chỉ cho hệ số quá tải; phản lực của giàn trung gian Atg; A’tg có thể coi là phản ứng của giai đoạn chính A và A ‘.
  Do đó, lực chính xác do mái truyền lên cột, ví dụ, cột biên sẽ là:
  Tải-hiệu-ứng-theo-chiều-ngang-nhà-công-nghiệp-11.jpg
  Lực chính xác do mái nhà truyền vào cột V, V ‘được tính gần đúng khi đặt lên cột trên.

  Do trọng lượng dầm cầu trục

  Công thức kinh nghiệm:
  Tải-hiệu-ứng-theo-chiều-ngang-nhà-công-nghiệp-12.jpg

  • Trong đó ldct- nhịp của dầm cầu trục, m; αdct – hệ số tự trọng của dầm cầu trục, αdct = 24-37 đối với cầu trục có cường độ cầu trục trung bình (Q ≤ 75t); αdct = 35-47 với cần trục nặng hơn.

  Tải trọng đặt ở vai đỡ ​​dầm cầu trục là tải trọng vĩnh cửu. Giá trị của nó không lớn hơn áp suất của bánh xe cầu trục, vì vậy đôi khi nó được đưa vào giá trị áp suất bánh xe như một tải trọng tạm thời.

  Do áp lực thẳng đứng của bánh xe cầu trục

  Áp lực bánh xe truyền qua dầm cầu trục thành lực tập trung vào vai cột. Tải trọng của cần trục thẳng đứng lên cột được xác định bằng tác động của chỉ hai cần trục hoạt động trong một nhịp, không phụ thuộc vào số lượng cần trục thực tế trong nhịp đó. Đối với nhà nhiều nhịp, cột giữa được tính không quá bốn cần trục (mỗi nhịp có hai cần trục).
  Lực ép lớn nhất của bánh xe cần trục lên ray xảy ra khi xe con chở vật nặng ở vị trí gần cột nhất phía đó. Giá trị tiêu chuẩn Pc (max) được đưa ra trong danh mục cầu trục. Khi đó, mặt ray còn lại có áp suất nhỏ nhất.
  Tải-hiệu-ứng-theo-chiều-ngang-công-nghiệp-nhà-13.jpg

  • Trong đó Q là trọng lượng của cần trục nặng nhất (cường độ trục của cần trục, tính bằng đơn vị lực daN hoặc kN); G- trọng lượng toàn bộ cầu trục; không – số bánh xe ở một bên đường (hai hoặc bốn).

  Áp lực lớn nhất Dmax của cầu trục lên cột do các lực Pc (max) gây ra, được xác định theo đường ảnh hưởng của phản lực đỡ của hai dầm cầu hai bên cột. Ở đây phải cộng thêm hệ số quá tải n = 1,2 và hệ số tổng hợp nc (xét xác suất đồng thời chờ tải lớn nhất của nhiều cần trục); nc = 0,85 khi xét tải trọng do hai cầu trục chế độ nhẹ và vừa; nc = 0,9 ở chế độ nặng và rất nặng; với bốn cần trục, nc lần lượt là 0,7 và 0,8.
  Với vị trí bất lợi nhất của bánh xe trên dầm:
  Load-effect-on-ngang-structure-industrial-house-14.jpg

  • y là mức độ ảnh hưởng

  Tương ứng ở phía bên kia có áp suất Dmin.
  Tải-hiệu-ứng-khung-ngang-cấu-trúc-công-nghiệp-nhà-15.jpg
  Dmax, Dmin (và cả Gdct) được đặt trên trục nhánh cần trục nên độ lệch tâm so với trục cột dưới một khoảng z xấp xỉ bằng bd / 2. Mômen lệch tâm ở vai cột:
  Load-effect-on-ngang-structure-industrial-house-16.jpg
  Trong Dmax, Dmin quy ước có thể bao gồm Gdct.

  Do lực hãm của ô tô

  Khi ô tô phanh, một lực quán tính tác dụng ngang nhà theo chiều chuyển động. Lực phanh của ô tô thông qua các bánh xe cầu trục được truyền đến dầm phanh và cột.
  Lực ngang tiêu chuẩn của bánh xe cẩu do phanh:
  Load-effect-on-ngang-structure-industrial-house-17.jpg

  • Trong đó: Gxc – trọng lượng của ô tô khách; không – số bánh xe ở một bên của cần trục.

  Lực ngang Tc (1) truyền cho cột trở thành lực T đặt ở độ cao của dầm chắn; Giá trị T cũng được xác định bằng cách căn chỉnh các bánh xe trên đường ảnh hưởng như khi xác định Dmax, Dmin:
  Tải-hiệu-ứng-trên-khung-ngang-cấu-trúc-công-nghiệp-nhà-18.jpg
  Giá trị T được tính toán với tác dụng của nhiều nhất hai cầu trục, nằm trong một nhịp hoặc hai nhịp khác nhau.

  Tải trọng gió tác động lên khung

  Tải-hiệu-ứng-ngang-cấu-trúc-nhà-công-nghiệp-công-nghiệp-khung-19.jpg
  Tải trọng gió tác dụng lên khung bao gồm:

  • Gió thổi trên tường thẳng đứng và được chuyển thành phân bố trên cột khung.
  • Gió trong mái, từ cánh dưới của giàn vì kèo trở lên, được chuyển thành lực ngang tập trung đặt ở độ cao của cánh dưới vì kèo.

  Tiêu chuẩn TCVN 2737 – 90 quy định áp suất tốc độ gió qo (daN / m2) cho bốn vùng khác nhau của nước ta; Giá trị qo được coi là không đổi trong phạm vi độ cao dưới 10m, đối với độ cao lớn hơn thì nhân với hệ số độ cao k.
  Tải trọng gió phân bố trên cột được tính theo công thức:
  Tải-hiệu-ứng-ngang-cấu-trúc-nhà-công-nghiệp-20.jpg

  • Trong đó: n- hệ số quá tải là 1,3; B- khung bước, m; c, c’- hệ số khí động học ở phía gió lên và chiều gió xuống.
  • Như vậy, tải trọng q, q ‘được phân bố đều trên các khoảng độ cao dưới 10m, phân bố tuyến tính trong mỗi khoảng độ cao 10m.

  Tải-hiệu-ứng-ngang-cấu-trúc-công-nghiệp-nhà-21.jpg
  Để dễ tính toán, tải trọng này có thể được quy đổi thành phân bố đều trên toàn bộ chiều cao của cột, bằng cách nhân giá trị q ở độ cao dưới 10m với hệ số α như sau; α = 1 khi chiều cao cột H <10m, α = 1,04 khi H <15m, α = 1,1 khi H ≤ 20m.
  Trong phạm vi của mái, hệ số k có thể được lấy là hằng số, là giá trị trung bình của các giá trị tương ứng với chiều cao đáy của giàn và giá trị tại điểm cao nhất của mái. Lực tập trung theo phương ngang W của gió trên mái được tính theo công thức:
  Tải-hiệu-ứng-theo-chiều-ngang-công-nghiệp-nhà-22.jpg

  • hi- là chiều cao của mỗi đoạn với hệ số động ci.

  Tải-hiệu-ứng-theo-chiều-ngang-nhà-công-nghiệp-23.jpg
  Trường hợp giữa các cột khung có các cột tường thì tải trọng phân bố lên các cột khung q, q ‘vẫn theo công thức trên, nhưng trong khung đó bước B được thay bằng khoảng cách B1 giữa các cột tường. Tải trọng gió lên cột tường (diện tích F1) sẽ truyền lên khung dưới dạng lực tập trung S và S ‘.
  Tải-hiệu-ứng-theo-chiều-ngang-công-nghiệp-nhà-24.jpg
  Lực gió lên mái W vẫn theo công thức trên, với B vẫn là bước khung. Lực tập trung ở cánh dưới cùng sẽ là W + mS + mS ‘, trong đó m là số cột giữa hai cột khung.
  Tải-hiệu-ứng-trên-khung-ngang-cấu-trúc-công-nghiệp-nhà-25.jpg

Xem thêm  Những điều cần biết khi thiết kế nội thất chung cư mini

Cao Đẳng Xây Dựng Số 2 đã cập nhật cho bạn thông tin về “Tải trọng tác dụng lên khung ngang kết cấu nhà công nghiệp❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Tải trọng tác dụng lên khung ngang kết cấu nhà công nghiệp” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Tải trọng tác dụng lên khung ngang kết cấu nhà công nghiệp [ ❤️️❤️️ ]”.

Tải trọng tác dụng lên khung ngang kết cấu nhà công nghiệp” được đăng bởi vào ngày 2022-06-29 18:43:10. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Cdxd2.edu.vn

Rate this post
Back to top button