Tiêu chuẩn 275-2002 trường trung học chuyên nghiệp thiết kế

TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM

TCXDVN 275: 2002

Trường Trung học Chuyên nghiệp – Tiêu chuẩn Thiết kế

Trường trung học VocaHonal – Tiêu chuẩn thiết kế

Xây dựng-Tiêu chuẩn-275-2002-school-Professional-design-design.jpg
Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới hoặc cải tạo các hạng mục công trình của Trường Trung học chuyên nghiệp trong hệ thống giáo dục quốc dân.
Ghi chú:
1. Các trường có yêu cầu đặc biệt khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép thì được thiết kế theo yêu cầu của nhiệm vụ thiết kế cụ thể.
2. Ngoài việc tuân thủ các quy định của tiêu chuẩn này còn phải tuân theo các tiêu chuẩn hiện hành có liên quan. Tiêu chuẩn viện dẫn Quy chuẩn xây dựng Việt Nam. :
TCVN 2748: 1991 Phân loại công trình xây dựng – Nguyên tắc chung.
TCVN 4474: 1987 Thoát nước cầu cảng – Tiêu chuẩn thiết kế.
TCVN 4513: 1988 Cấp nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế.
TCVN 2622: 1995 Phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế. TCVN 5687: 1991 Thông gió, điều hòa không khí, sưởi – Tiêu chuẩn thiết kế. TCVN 4391: 1986. Nhà và công trình công cộng – Nguyên tắc cơ bản để thiết kế. TCVN 4205: 1986 Nhà thể thao – Sân thể thao – Tiêu chuẩn thiết kế.
TCVN 4529: 1988 Công trình thể thao – Nhà thể thao – Tiêu chuẩn thiết kế.
TCXD l6: 1986 Chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng.
TCXD25: 1991 Đặt đường dây dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế.
TCXD27: 199I Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế. TCXD29: 199I Chiếu sáng tự nhiên trong công trình dân dụng – Tiêu chuẩn thiết kế. TCVN 4451: 1988 Nhà ở – Nguyên tắc cơ bản để thiết kế.
TCVN 5672: 1992 Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Tiêu chuẩn xây dựng và nghiệm thu. TCVN 4601: 1988 Trụ sở chính – Tiêu chuẩn thiết kế.
10i TCXDVN 275: 2002
TCXD 4ó: 1986 Chống sét cho công trình xây dựng. TCVN 4515: 1988 Căn tin công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế.
3. Quy định chung
3.1. Trường trung học chuyên nghiệp trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp của hệ thống giáo dục quốc dân được phân theo ngành của nền kinh tế quốc dân.
3.2. Nhà và công trình của Trường Trung cấp nghề được thiết kế 4 cấp và phải tuân theo các quy định trong tiêu chuẩn “Phân cấp công trình xây dựng – Nguyên tắc chung – TCVN 22748: 1991”.
Ghi chú:
Trong cùng một môi trường, được phép xây dựng các hạng mục với cấp độ công trình khác nhau nhưng phải ưu tiên khối học cao nhất.
Đối với công trình tạm và công trình phụ trợ của trường được phép thiết kế công trình cấp IV.
3.3. Quy mô trường trung cấp chuyên nghiệp phụ thuộc vào loại trường, số lượng ngành nghề đào tạo và được tính theo số lượng học sinh của năm tuyển sinh lớn nhất nhân với số năm đào tạo của khóa học và lấy theo quy định. quy định trong bảng l.
Bảng 1: Quy mô trường trung học dạy nghề Loại trường Số học sinh được tính ì (học sinh) Công nghiệp, Giao thông, Xây dựng Từ 600 đến 1200 Nông, Lâm, Ngư nghiệp Từ 600 đến 1200 Sư phạm 600 đến 1200 Y, Dược Từ 600 đến 1200 Kinh tế, Thương mại Từ 300 đến 2000 Văn hóa – Nghệ thuật Từ 300 đến 600 Thể dục – Thể thao Từ 300 đến 600 Lưu ý: Đối với các trường Công nghiệp – Giao thông Vận tải, Xây dựng, Nông ngư nghiệp cho phép tăng số lượng học sinh trong bảng trên theo yêu cầu, còn đối với các trường Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao được phép giảm từ 10% đến 15% sĩ số. được chỉ định trong bảng trên.
4. Yêu cầu về đất xây dựng và quy hoạch tổng thể
4.1. Địa điểm xây dựng của trường phải đảm bảo các yêu cầu về cơ cấu tổ chức, quy hoạch chung đã được phê duyệt và khả năng phát triển trong tương lai của trường và của địa phương.
4.2. Khi xây dựng nhiều trường trên cùng một địa điểm, cần tập trung vào một khu hoặc một 102 khu liên hợp để tạo thành một cụm trường liên kết, hỗ trợ nhau trong học tập và kết hợp sử dụng công cộng.
Lưu ý: Trong một khu đất bố trí không quá 3 trường đào tạo các ngành nghề khác nhau nhưng phải đảm bảo hoạt động độc lập của từng trường.

Xem thêm  Nhà thầu xây dựng là gì, có những kiểu nhà thầu nào ?

Cao Đẳng Xây Dựng Số 2 đã cập nhật cho bạn thông tin về “Tiêu chuẩn 275-2002 trường trung học chuyên nghiệp thiết kế❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Tiêu chuẩn 275-2002 trường trung học chuyên nghiệp thiết kế” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Tiêu chuẩn 275-2002 trường trung học chuyên nghiệp thiết kế [ ❤️️❤️️ ]”.

Tiêu chuẩn 275-2002 trường trung học chuyên nghiệp thiết kế” được đăng bởi vào ngày 2022-06-23 16:41:08. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Cdxd2.edu.vn

Rate this post
Back to top button