Tiêu chuẩn ngành 22 tcn 263-2000 quy trình khảo sát đường ô tô

TIÊU CHUẨN NGÀNH NHỎ

22 TCN 263-2000

QUY TRÌNH KHẢO SÁT ĐƯỜNG TỰ ĐỘNG

Phần 1.
CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Industry-standard-22-tcn-263-2000-process-Survey-car-road.jpg
Chương 1.

MỤC ĐÍCH, NHIỆM VỤ VÀ CÁC BƯỚC KHẢO SÁT ĐƯỜNG TỰ ĐỘNG

1.1 Quy trình này quy định những nội dung và yêu cầu cần đạt được khi khảo sát chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường mới, nâng cấp, cải tạo đường hiện có. thuộc mạng lưới đường ô tô công cộng của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
1.2 Trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, việc khảo sát tuyến đường nhằm phục vụ cho việc lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (Pre-Feasibility Report) và Báo cáo nghiên cứu khả thi. Nếu dự án đầu tư có quy mô cần cả hai bước là BCTC và BCTC thì công tác khảo sát cũng phải tiến hành hai bước, nếu chỉ cần một bước thì khảo sát chỉ tiến hành đến F / S. bươc. Việc thực hiện một hay hai bước sẽ do Chủ đầu tư quyết định theo “Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng” hiện hành.
1.3 Ở giai đoạn thực hiện đầu tư, việc khảo sát cũng có thể tiến hành một bước hoặc hai bước, tuỳ theo quyết định của Cấp có thẩm quyền quyết định:

  • Khảo sát các bước thiết kế kỹ thuật (TKKT);
  • Khảo sát thiết kế bản vẽ thi công (TKBVTC).

Trường hợp bước thiết kế kỹ thuật gắn với lập hồ sơ mời thầu và bước thiết kế kỹ thuật do nhà thầu thực hiện thì việc khảo sát đường bộ phải được cấp quyết định đầu tư phê duyệt.
1.4 Các bước khảo sát nêu tại Điều 1.2 và 1.3 nhằm thu thập các số liệu kinh tế kỹ thuật để phục vụ nội dung báo cáo và nội dung thiết kế theo các bước được quy định trong “Quy định về quản lý và xây dựng” hiện hành.
1.4.1 Khảo sát lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (NCCTKT) là thu thập các tài liệu cần thiết để đánh giá sơ bộ về sự cần thiết phải đầu tư cho công trình, những thuận lợi và khó khăn, xác định sơ bộ vị trí, quy mô của dự án và ước tính tổng đầu tư, lựa chọn hình thức đầu tư cũng như đánh giá sơ bộ hiệu quả đầu tư kinh tế, xã hội của dự án.
1.4.2 Khảo sát lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (FSC) là thu thập tài liệu để xác định nhu cầu đầu tư công trình, lựa chọn hình thức đầu tư, xác định địa điểm và quy mô cụ thể. lập công trình, lựa chọn phương án thi công tối ưu, đề xuất giải pháp thiết kế hợp lý, tính toán tổng mức đầu tư và đánh giá hiệu quả đầu tư kinh tế, xã hội của dự án.

Xem thêm  Móng cọc là gì, quy trình thi công móng cọc thế nào là đạt chuẩn?

Cao Đẳng Xây Dựng Số 2 đã cập nhật cho bạn thông tin về “Tiêu chuẩn ngành 22 tcn 263-2000 quy trình khảo sát đường ô tô❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Tiêu chuẩn ngành 22 tcn 263-2000 quy trình khảo sát đường ô tô” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Tiêu chuẩn ngành 22 tcn 263-2000 quy trình khảo sát đường ô tô [ ❤️️❤️️ ]”.

Tiêu chuẩn ngành 22 tcn 263-2000 quy trình khảo sát đường ô tô” được đăng bởi vào ngày 2022-06-18 21:21:09. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Cdxd2.edu.vn

Rate this post
Back to top button