Tiêu chuẩn ngành 22tcn 171-1987 quy trình khảo sát địa chất công trình

TIÊU CHUẨN NGÀNH NHỎ

22 TCN 171-87

QUY TRÌNH KHẢO SÁT TỔNG THỂ CÔNG TRÌNH VÀ PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ ỔN ĐỊNH NỀN ĐƯỜNG CÓ HOẠT ĐỘNG trượt, lở đất.

(Ban hành theo Quyết định số 2259-KHKT ngày 11-12-1987)

Industry-standard-22tcn-171-1987-process-Survey-geology-Engineering-and-Measure-design.jpg
1. QUY ĐỊNH CHUNG
1.1. Nội dung và phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn
Sau khi khảo sát tổng thể để thiết kế kỹ thuật tuyến (đường sắt, đường ô tô) hoặc trong quá trình khai thác đường bộ, nếu thấy tại khu vực nào đó có hiện tượng sụt, trượt, có khả năng sạt lở. Đe dọa đến điều kiện khai thác của tuyến, cơ quan quản lý thiết kế hoặc xây dựng nhất thiết phải có biện pháp xây dựng các công trình bảo vệ đặc biệt để đảm bảo sự ổn định lâu dài của tuyến.
Tiêu chuẩn quy định các điều khoản về khảo sát địa chất công trình (GCC) ở các khu vực có hoạt động trượt và lở đất và thiết kế các biện pháp ổn định áp dụng làm cơ sở cho thiết kế và xây dựng tiếp theo. xây dựng các công trình cụ thể để ổn định nền đường trong thời gian tới.
Trong tiêu chuẩn này không đề cập đến nội dung khảo sát GCC thông thường và thiết kế cụ thể các công trình phòng hộ tại các khu vực trọng điểm cần đảm bảo ổn định như đã nêu trong tiêu chuẩn khảo sát, thiết kế hiện hành. chính phủ và ngành giao thông vận tải.
Tiêu chuẩn này có hiệu lực đối với đường sắt, đường ô tô và cả đường thủy trong các trường hợp tương tự.
1.2. Những vấn đề cần kiểm tra sơ bộ trước khi tiến hành công việc cụ thể.
Trước khi khảo sát GCC và thiết kế các biện pháp ổn định nền đường trong khu vực có hoạt động trượt lở, sạt lở, cần lưu ý các điểm sau:

 • Đặc điểm của các công trình trong khu vực có hoạt động sạt lở (đào móng, kè, cống, đầu cầu, cửa hầm …).
 • Các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động trượt lở đất (như ảnh hưởng của nước mặt, nước ngầm khu vực động đất do thi công bằng máy, bằng mỏ).
 • Quá trình phát triển của trượt và ngã và động lực của hô hấp nhân tạo.
 • Vấn đề môi trường trên địa bàn.
 • Tiến độ thiết kế xây dựng.
Xem thêm  Tư vấn thiết kế nhà dưới 20m2 đẹp và khoa học

1.3. Các yêu cầu kỹ thuật cần đáp ứng trong khảo sát GCC.
Khảo sát của GCC cần đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật sau:

 • Xác định phạm vi diện tích sụt lún, sụt trượt ảnh hưởng đến các công trình cần bảo vệ thể hiện trên quy hoạch tỷ lệ 1/500.
 • Xác định chi tiết mặt trượt bằng thiết bị khoan, địa vật lý, trắc địa.
 • Xác định các chỉ tiêu cơ lý của đất, đá trong và ngoài thân cầu trượt, phương thức hoạt động của nước ngầm và các tính chất của nó.
 • Xác định các điểm lộ nước dưới đất, dòng chảy theo mùa, nguồn cấp nước.
 • Thu thập dữ liệu về chuyển động của khối trượt.
 • Phân tích và thu thập các dữ liệu cần thiết như: Điều kiện khí hậu, thủy văn và các yếu tố khác (canh tác, thủy lợi, đào đắp, bốc dỡ,…) ảnh hưởng đến khối trượt.
 • Xác định các nguyên nhân chính gây trượt, lở đất.

Cao Đẳng Xây Dựng Số 2 đã cập nhật cho bạn thông tin về “Tiêu chuẩn ngành 22tcn 171-1987 quy trình khảo sát địa chất công trình❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Tiêu chuẩn ngành 22tcn 171-1987 quy trình khảo sát địa chất công trình” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Tiêu chuẩn ngành 22tcn 171-1987 quy trình khảo sát địa chất công trình [ ❤️️❤️️ ]”.

Tiêu chuẩn ngành 22tcn 171-1987 quy trình khảo sát địa chất công trình” được đăng bởi vào ngày 2022-06-28 09:18:14. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Cdxd2.edu.vn

Rate this post
Back to top button