Tiêu chuẩn nghiệm thu lắp đặt thiết bị vệ sinh

Tiêu chuẩn nghiệm thu lắp đặt thiết bị vệ sinh

TCVN 6073 : 2005NGHIỆM THU CÁC SẢN PHẨM THIẾT BỊ VỆ SINH – YÊU CẦU KỸ THUẬT1. Phạm vi áp dụng tiêu chuẩn nghiệm thu thiết bị

2. Thuật ngữ, định nghĩa cần biết về tiêu chuẩn nghiệm thu lắp đặt

•    Bề mặt chính (BMC) (visible surface)
Bề mặt nhìn thấy của sản phẩm khi đã lắp đặt vào vị trí sử dụng.
•    Bề mặt làm việc (BMLV) (water surface)
Bề mặt tiếp xúc trực tiếp với nước khi sử dụng.
•    Bề mặt khuất (BMK) (invisible surface)
Bề mặt khuất là bề mặt không nhìn thấy khi sản phẩm đã lắp đặt vào vị trí sử dụng. Bề mặt khuất thường không có men.
•    Bề mặt lắp ráp (BMLR) (installation surface)
Bề mặt tiếp xúc với nền, với tường hoặc với giá đỡ khi lắp đặt vào vị trí sử dụng.3. Yêu cầu kỹ thuật để nghiệm thu lắp đặt thiết bị

<•    Yêu cầu ngoại quan và sai lệch kích thước của sản phẩm
–    Sản phẩm sứ vệ sinh phải đảm bảo yêu cầu về ngoại quan và sai lệch kích thước như sau:
+    Men phủ phải láng bóng và đều khắp trên bề mặt chính của sản phẩm. Bề mặt khuất không cần phủ men toàn bộ, nhưng không nhìn thấy được các phần không phủ men khi lắp vào vị trí sử dụng. Các đường gờ và cạnh của sản phẩm không bị mỏng men.
+    Không cho phép có các vết nứt lạnh và nứt mộc trên sản phẩm trong mọi trường hợp.
+    Các khuyết tật như vết màu, tạp chất, lỗ châm kim… có kích thước nhỏ hơn và bằng 0,2 mm mà không tập trung thì được bỏ qua và không được coi như là khuyết tật.
+    Khuyết tật ngoại quan và sai lệch kích thước cho phép đối với từng loại sản phẩm được quy định trong các Bảng từ 1 đến 5.
–    Các chỉ tiêu cơ, lý: Sản phẩm sứ vệ sinh phải đảm bảo các chỉ tiêu cơ, lý theo Bảng 6.
–    Tính năng sử dụng: Sản phẩm sứ vệ sinh phải đảm bảo tính năng sử dụng theo Bảng 7.Bảng 1 – Các khuyết tật ngoại quan và sai lệch kích thước cho phép trên bề mặt sản phẩm xí bệt, tiểu nữ

TIÊU CHUẨN CHO PHÉP KHI NGHIỆM THU THIẾT BỊ VỆ SINH

Khuyết tật

Mức cho phép

Tên khuyết tật

Đặc điểm

BMLV

BMC

BMK

Các khuyết tật về men

Bọt khí, châm kim, rộp men, sôi men

 

Không cho phép

Không cho phép

Co men, bỏ men, bong men

 

Không cho phép

Không cho phép

Gợn sóng, mỏng men

S ≤ 1 000 mm2

Không cho phép

≤ 2 vết

Sứt, trầy sước

 

Không cho phép

1 vết dài ≤ 20 mm (trừ bề mặt vanh)

Các khuyết tật về màu

Lẫn màu

f ≤ 0,3 mm

1 vết/2500 mm2, tổng số không quá 2 vết

1 vết/2500 mm2, tổng số không quá 2 vết

0,3 mm <>f ≤ 0,7 mm

Không cho phép

1 vết

Lệch màu

 

Không lệch màu so với màu thiết kế

Bay màu, mất màu, loang màu

 

Không cho phép

Không cho phép

Các khuyết tật về xương

Rạn xương

Chiều rộng ≤ 0,2 mm

Không cho phép

Không cho phép

≤ 2 vết

Các khuyết tật về hình dạng và kích thước

Biến dạng (Độ vênh)

Độ vênh tại chân

≤ 3 mm

Lỗ bắt két, bắt nắp

Vừa dưỡng hoặc xử lý được nếu không vừa dưỡng

Tắc lỗ vanh bệtTắc ống dẫn trên thân bệt

Không có hoặc xử lý được nếu có

Sai lệch kích thước

Mọi chiều tại mặt trên

± 2 %

Lỗ cấp nước của bệ xí

± 5 %

<Bảng 2 – Các khuyết tật ngoại quan và sai lệch kích thước cho phép trên bề mặt chậu rửa TIÊU CHUẨN CHO PHÉP KHI NGHIỆM THU THIẾT BỊ VỆ SINH

Khuyết tật

Mức cho phép

Tên khuyết tật

Đặc điểm

BMLV

BMC

BMK

Các khuyết tật về men

Bọt khí, châm kim, rộp men, sôi men

 

Không cho phép

Không cho phép

Co men, bỏ men, bong men

 

Không cho phép

Không cho phép

Gợn sóng, mỏng men

S ≤ 1 000 mm2

Không cho phép

≤ 3 vết

Sứt, trầy xước

 

Không cho phép

Không cho phép

1 vết dài ≤ 10 mm, sâu ≤ 1 mm

Các khuyết tật về màu

Lẫn màu

f ≤ 0,3 mm

1 vết/2500 mm2, tổng số không quá 2 vết

1 vết/2500 mm2, tổng số không quá 2 vết

0,3 mm <>f ≤ 1 mm

Không cho phép

1 vết

Lệch màu

 

Không lệch màu so với màu thiết kế

Bay màu, mất màu, loang màu

 

Không cho phép

Không cho phép

Các khuyết tật về xương

Rạn xương

Chiều rộng ≤ 0,2 mm

Không cho phép

Không cho phép

≤ 2 vết

Các khuyết tật về hình dạng và kích thước

Biến dạng (Độ vênh)

Lỗ bắt vòi

Vừa dưỡng hoặc xử lý được nếu không vừa dưỡng

Bề mặt tiếp xúc giữa tường so với bề mặt thẳng đứng

≤ 3 mm

Sai lệch kích thước

Mọi chiều tại mặt trên

± 2 %

Lỗ xả

≤ 5 %

<Bảng 3 – Các khuyết tật ngoại quan và sai lệch kích thước cho phép trên bề mặt két nước, chân chậu rửa TIÊU CHUẨN CHO PHÉP KHI NGHIỆM THU THIẾT BỊ VỆ SINH

Khuyết tật

Mức cho phép

Tên khuyết tật

Đặc điểm

BMLV

BMC

BMK

Các khuyết tật về men

Bọt khí, châm kim, rộp men, sôi men

 

Không cho phép

Không cho phép

Co men, bỏ men, bong men

 

Không cho phép

Không cho phép

Gợn sóng, mỏng men

S ≤ 1 000 mm2

Không cho phép

≤ 5 vết

Sứt, trầy xước

 

Không cho phép

Không cho phép

1 vết dài ≤ 10 mm, sâu ≤ 1 mm

Các khuyết tật về màu

Lẫn màu

f ≤ 0,3 mm

1 vết/2500 mm2, tổng số không quá 2 vết

1 vết/2500 mm2, tổng số không quá 2 vết

Rate this post
Back to top button