Tiêu chuẩn nghiệm thu trần thạch cao

Tiêu chuẩn nghiệm thu trần thạch cao

tiêu chuẩn nghiệm thu trần thạch cao.Tiêu chuẩn nghiệm thu trần thạch cao
Một số mẫu trần thạch cao đẹpCó thể bạn quan tâm:

 • Tiêu chuẩn nghiệm thu thiết bị vệ sinh
 • Mẫu biên bản nghiệm thu công trình
 • Bảng 1 – Yêu cầu kỹ thuật của tấm thạch cao tường và tấm thạch cao trang trí

  Yêu cầu kỹ thuật của tấm thạch cao tường và trang trí

   Tên chỉ tiêu

  Mức theo chiều dày (mm)

   Phương pháp thử

  6,4

  7,9

  9,5

  12,7

  15,9

  19,0

   1. Sai lệch so với kích thước danh nghĩa, mm: – Chiều dài – Chiều rộng, không lớn hơn– Chiều dày a

   ± 6 3 ± 0,4

        TCVN 8257-1:2009

   2. Độ sâu của gờ vuốt thon, mm

   Từ 0,51 đến 2,29

   3. Độ vuông góc của cạnh, mm

   ± 3

   4b. Độ cứng của cạnh, gờ và lõi, Niutơn (N), không nhỏ hơn – Theo phương pháp A – Theo phương pháp B

     67 49

     TCVN 8257-2:2009

   5. Cường độ chịu uốn, Niutơn (N), không nhỏ hơn: – Theo phương pháp A: + Ngang tấm + Dọc tấm – Theo phương pháp B: + Ngang tấm + Dọc tấm

       222 89  205 71

       289 111  276 93

       356 133  343 116

       489 178  476 160

       667 222  654 205

       756 267  743 249

        TCVN 8257-3:2009

   6. Độ biến dạng ẩm, mm, không lớn hơn

   

   

   48

   32

   16

   16

   TCVN 8257-5:2009

   7. Độ kháng nhổ đinh, Niutơn (N), không nhỏ hơn – Theo phương pháp A – Theo phương pháp B

     178 160

     222 205

     267 249

     356 343

     400 387

     445 432

     TCVN 8257-4:2009

   8c. Độ thẩm thấu hơi nước theo phương pháp khô, g/Pa.s.m2, không lớn hơn

    17×10-9

    TCVN 8257-8:2009

  a Cho phép sự sai khác đơn lẻ của các kết quả đo chiều dày lên đến ± 0,8mm.b Phương pháp A là phương pháp thử với tốc độ gia lực không đổi. Phương pháp B là phương pháp thử với tốc độ chuyển động của đầu gia tải không đổi. Tùy thuộc vào điều kiện thiết bị mà có thể lựa chọn một trong hai phương pháp trên để xác định các chỉ tiêu cơ lý của sản phẩm.c Chỉ tiêu độ thẩm thấu hơi nước chỉ áp dụng cho tấm thạch cao có mặt sau tráng lớp kim loại với độ ẩm ở mặt không tráng là 50% và ở mặt tráng kim loại là 0%. Chỉ tiêu này chỉ thực hiện khi có yêu cầu của khách hàng.

  Bảng 2 – Yêu cầu kỹ thuật của tấm nền thạch cao

  Yêu cầu kỹ thuật của tấm nền thạch cao

   Tên chỉ tiêu

  Mức theo chiều dày (mm)

   Phương pháp thử

  6,4

  9,5

  12,7

  15,9

  19,0

  25,4

   1. Sai lệch so với kích thước danh nghĩa, mm: – Chiều dài – Chiều rộng, không lớn hơn– Chiều dày a

      ± 6 3,2 ± 0,8

        TCVN 8257-1:2009

   2. Độ sâu của gờ vuốt thon, mm

   Từ 0,51 đến 2,29

   3. Độ vuông góc của cạnh, mm

   ± 3

  4b. Độ cứng của cạnh, gờ và lõi, Niutơn (N), không nhỏ hơn – Theo phương pháp A – Theo phương pháp B

     67 49

     TCVN 8257-2:2009

   5. Cường độ chịu uốn, Niutơn (N), không nhỏ hơn: – Theo phương pháp A: + Ngang tấm + Dọc tấm – Theo phương pháp B: + Ngang tấm + Dọc tấm

       222 89  205 71

       356 133  343 116

       489 178  476 160

       622 222  609 205

       

  Rate this post
  Xem thêm  Vật liệu bê tông trong xây dựng
  Back to top button