Tiêu chuẩn quốc gia 4087-2012 sử dụng máy xây dựng yêu cầu chung

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 4087: 2012

SỬ DỤNG MÁY THI CÔNG – YÊU CẦU CHUNG

Sử dụng máy móc xây dựng – Yêu cầu chung

4087.jpg
Lời nói đầu

TCVN 4087: 2012 thay thế TCVN 4087: 1985

TCVN 4087: 2012 được chuyển đổi từ TCVN 4087: 1985 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 1 Điều 6 Nghị định 127/2007 / NĐ-CP ngày 01/8. / 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 4087: 2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. .

SỬ DỤNG MÁY THI CÔNG – YÊU CẦU CHUNG

Sử dụng máy móc xây dựng – Yêu cầu chung

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung đối với việc sử dụng máy xây dựng (sau đây gọi là máy) trong các tổ chức xây lắp (sau đây gọi là đơn vị).

2. Tài liệu tham khảo

Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu tham khảo ngày tháng, áp dụng phiên bản đã nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn chưa được ghi rõ thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

  • TCVN 4517, Hệ thống bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa máy xây dựng – Quy phạm giao nhận máy xây dựng trong sửa chữa lớn – Yêu cầu chung.
  • TCVN 4204, Hệ thống bảo dưỡng và sửa chữa máy xây dựng – Tổ chức bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa máy xây dựng.

3. Quy định chung

Chủ máy, đơn vị cho thuê máy phải bảo đảm sử dụng máy có hiệu quả theo đúng mục đích sử dụng, ít tốn kém nhất về nhân công, nhiên liệu, điện, phụ tùng, dầu thủy lực, mỡ bôi trơn và các vật tư khác bằng các biện pháp bảo dưỡng, sửa chữa kỹ thuật tiên tiến. , vận chuyển và bảo trì máy móc.

Xem thêm  Top 100 mẫu nhà phố 1 tầng đẹp 2021 được xây nhiều nhất

Đơn vị phải đảm bảo an toàn cho người lao động trong việc sử dụng máy và có trách nhiệm bảo vệ môi trường.

Các đơn vị khi sử dụng máy phải tuân thủ các quy định của tiêu chuẩn này và các văn bản quy phạm kỹ thuật có liên quan.

Đơn vị có máy phải có phương tiện sử dụng máy. Thành phần và trang thiết bị kỹ thuật của cơ sở dịch vụ phải tương ứng với số lượng và cơ cấu lực lượng máy, có tính đến sự hợp tác với các đơn vị sửa chữa và cơ sở dịch vụ có sử dụng máy của đơn vị. vị khác.

Để đảm bảo chất lượng công trình, các đơn vị phải tổ chức và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng sử dụng máy. Hệ thống này phải được kết hợp với hệ thống quản lý chất lượng của máy móc nhập khẩu và sản xuất trong nước cũng như hệ thống quản lý chất lượng của đơn vị sửa chữa và hệ thống quản lý chất lượng xây dựng. .

4. Nghiệm thu, bàn giao và đưa máy vào sử dụng

Chỉ đưa vào sử dụng những máy đã được đơn vị nghiệm thu đưa vào danh mục TSCĐ.

Việc nghiệm thu máy phải dựa trên kết quả đánh giá tính đồng bộ, tình trạng kỹ thuật và mức độ an toàn của máy đang sử dụng.

Các loại máy có yêu cầu đặc biệt về an toàn như máy, thiết bị nâng hạ, máy điều áp, thiết bị, máy chế tạo trên ô tô … phải được đăng kiểm tại cơ quan kiểm định trước khi đưa vào sử dụng. chính quyền.

Tính đồng bộ và tình trạng kỹ thuật của máy phải được Hội đồng nghiệm thu của đơn vị đánh giá và đối chiếu với tài liệu hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất (sau đây gọi là tài liệu hướng dẫn sử dụng).

Máy sau khi sửa chữa lớn được nghiệm thu theo quy định của TCVN 4517 và các văn bản quy phạm kỹ thuật có liên quan.

Xem thêm  Kinh nghiệm thiết kế xây nhà trọ 2 tầng cho thuê (Giải pháp tối ưu chi phí)

CHÚ THÍCH: Công trình sử dụng máy là hệ thống nhà và công trình, thiết bị dùng để bảo dưỡng kỹ thuật, sửa chữa, bảo quản, vận chuyển máy, chuẩn bị đưa máy vào làm việc, tiếp nhiên liệu, dầu. dầu mỡ và dầu thủy lực …

Đối với máy đã được nghiệm thu, đơn vị phải ra quyết định đưa máy về đơn vị sản xuất và quyết định người vận hành có chứng chỉ, cấp kỹ thuật phù hợp với loại máy đó.

Các tài liệu như biên bản nghiệm thu, bàn giao, quyết định vận hành máy và quyết định vận hành máy của công nhân phải được lưu trong hồ sơ sử dụng máy và một số vấn đề chính được ghi vào lý lịch máy.

Các máy đã nhận vào tổ máy phải ghi rõ số hiệu và ký hiệu quy ước của tổ máy. Nếu máy thuộc diện kiểm tra nhà nước thì phải có biển số đăng ký theo quy định của cơ quan kiểm định nhà nước.

Đối với máy đã được nhận vào tổ máy, việc mở hộp máy và lắp đặt máy phải tuân theo các quy định trong sách hướng dẫn sử dụng.

Đối với máy mới, máy sau khi sửa chữa lớn phải được kiểm tra trước khi sử dụng theo quy định của sách hướng dẫn sử dụng. Dữ liệu chạy vào phải được ghi vào nhật ký máy.

5. Đưa máy hoạt động

Chỉ đưa vào làm việc những máy đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật và an toàn sản xuất theo quy định trong hướng dẫn sử dụng.

Việc đánh giá tình trạng kỹ thuật cho phép đưa máy vào vận hành phải được thực hiện hàng ngày trước khi làm việc với nội dung và trình tự như trong hướng dẫn sử dụng.

Trình tự kiểm tra tình trạng kỹ thuật của máy phải tuân theo quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành tương ứng.

Máy và thiết bị nâng hạ, máy, thiết bị chịu áp lực và máy dùng trên ô tô chỉ được đưa vào sử dụng nếu tình trạng kỹ thuật của máy phù hợp với quy định tại 5.1 của tiêu chuẩn này và các quy định. có liên quan.

Xem thêm  #1 NHÀ Ở HỢP PHONG THUỶ KÍCH HOẠT MAY MẮN

Khi đơn vị đưa máy vào vận hành phải căn cứ vào kế hoạch sử dụng máy hàng năm, hàng quý, hàng tháng; trong đó dự kiến ​​phân bổ máy làm việc cho công trình theo khối lượng công việc tính bằng đơn vị sản phẩm hoặc theo thời gian làm việc của máy.

Đối với máy phải báo cáo thống kê nhà nước, khối lượng kế hoạch của máy phải được xác định trên cơ sở chế độ sử dụng hàng năm của máy theo thời gian và công suất sử dụng có tính đến điều kiện thi công. cụ thể và áp dụng trải nghiệm người dùng nâng cao.

Chỉ được phép đưa máy đến công trường và đưa vào thi công khi thiết kế thi công đã được lập theo quy định của pháp luật có liên quan.

Việc thay thế thiết bị làm việc của máy trong quá trình sử dụng, tháo lắp máy do yêu cầu vận chuyển phải tuân theo các quy định trong sách hướng dẫn sử dụng.

Việc lắp đặt và sử dụng ray di chuyển của cần trục tháp phải tuân theo các quy định về lắp đặt, sử dụng và di chuyển ray di chuyển của cần trục tháp.

Cao Đẳng Xây Dựng Số 2 đã cập nhật cho bạn thông tin về “Tiêu chuẩn quốc gia 4087-2012 sử dụng máy xây dựng yêu cầu chung❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Tiêu chuẩn quốc gia 4087-2012 sử dụng máy xây dựng yêu cầu chung” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Tiêu chuẩn quốc gia 4087-2012 sử dụng máy xây dựng yêu cầu chung [ ❤️️❤️️ ]”.

Tiêu chuẩn quốc gia 4087-2012 sử dụng máy xây dựng yêu cầu chung” được đăng bởi vào ngày 2022-06-20 20:03:19. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Cdxd2.edu.vn

Rate this post
Back to top button