Tiêu chuẩn quốc gia 6078-2012 bản vẽ xây dựng bản vẽ lắp ghép kết cấu

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 6078: 2012
ISO 4172: 1991

BẢN VẼ KỸ THUẬT – MÔ TẢ XÂY DỰNG- MÔ TẢ Kết cấu lắp ráp RIÊNG

Bản vẽ kỹ thuật – Bản vẽ thi công – Bản vẽ lắp ráp kết cấu nhà tiền chế

National-Standard-6078-2012-Drawing-Construction-Drawing-Assembly-Structure.jpg
Lời nói đầu
TCVN 6078: 2012 thay thế TCVN 6078: 1995 (ISO 4172: 1991).
TCVN 6078: 2012 hoàn toàn tương đương với ISO 4172: 1991.
TCVN 6078: 2012 được chuyển đổi từ TCVN 6078: 1995 (ISO 4172: 1991) theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b) Khoản 1 Điều 6 Nghị định 127/2007 / NĐ. -CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
TCVN 6078: 2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

BẢN VẼ KỸ THUẬT – MÔ TẢ XÂY DỰNG- MÔ TẢ Kết cấu lắp ráp RIÊNG

Bản vẽ kỹ thuật – Bản vẽ thi công – Bản vẽ lắp ráp kết cấu nhà tiền chế

1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này quy định các nguyên tắc cơ bản để trình bày bản vẽ xây dựng trong lĩnh vực kết cấu nhà tiền chế lắp ghép trong công trình xây dựng.
2. Tài liệu tham khảo
Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu tham khảo ngày tháng, áp dụng phiên bản đã nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn chưa được ghi rõ thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

 • TCVN 8, Bản vẽ kỹ thuật – Nguyên tắc chung về biểu diễn.
 • TCVN 6003-1: 20121), Bản vẽ xây dựng – Hệ thống ký hiệu. Phần 1: Nhà và các bộ phận của nhà
 • TCVN 6085: 20121), Bản vẽ kỹ thuật – Bản vẽ thi công – Nguyên tắc chung để lập bản vẽ thi công kết cấu công trình đúc sẵn.
 • TCVN 7285: 2003, Tài liệu kỹ thuật sản phẩm – Khổ giấy và cách trình bày giấy vẽ.
 • TCVN 7286: 2003, Bản vẽ kỹ thuật – Cân;
 • TCVN 9260: 20121), Bản vẽ xây dựng – Biểu thị sai lệch giới hạn.
 • ISO 129, Bản vẽ kỹ thuật- Kích thước – Nguyên tắc chung, định nghĩa, phương pháp thực hiện và các chỉ dẫn đặc biệt.
 • ISO 2444, Các mối nối trong xây dựng – Từ vựng;
 • ISO 2445, Các mối liên kết trong xây dựng – Các nguyên tắc cơ bản để thiết kế;
 • ISO 2553, Welded – Symbolic sportsation on Drawing (Hàn Quốc – Các ký hiệu thể hiện trên bản vẽ);
 • ISO 7200: 19842), Bản vẽ kỹ thuật – Khối tiêu đề
 • ISO 8048: 1984, Bản vẽ kỹ thuật- Bản vẽ xây dựng- Thể hiện các hình chiếu, mặt cắt và hình cắt.
Xem thêm  Tiêu chuẩn xây dựng 150-1986 thiết kế chống ồn cho nhà ở

3. Thuật ngữ và định nghĩa
Trong tiêu chuẩn này, các thuật ngữ sau được sử dụng:
3.1. Cấu trúc đúc sẵn
Cấu trúc được lắp ráp bằng cách sử dụng các cấu kiện đúc sẵn.
3.2. Các thành phần cấu trúc đúc sẵn
Cấu kiện hoặc một phần của kết cấu tiền chế đúc sẵn được giao đến công trường.
4. Hồ sơ
4.1. Quy tắc chung
Phần hồ sơ của bản vẽ lắp kết cấu nhà tiền chế bao gồm:

 • Bản vẽ định vị (Bản vẽ bố trí tổng thể);
 • Bản vẽ chi tiết;
 • Danh sách các thành phần (và bản vẽ bố trí của các thành phần);
 • Các thông số kỹ thuật bổ sung và danh sách vật tư phụ, hướng dẫn cụ thể để xử lý, vận chuyển, v.v.

Các tài liệu này phải được chuẩn bị theo các tiêu chuẩn quy định tại Điều 2.
4.2. Bản vẽ định vị
4.2.1. Bản vẽ vị trí là sự thể hiện đơn giản của cấu trúc đúc sẵn và vị trí của các phần tử đã được đánh dấu. Các thành phần thường được biểu diễn bằng một đường liền nét rất đậm (xem Hình 1, 3 và 4) hoặc bằng một đường viền đơn giản.
Đối với mỗi nhóm cấu kiện đúc sẵn có liên quan đến cùng điều kiện thi công, các bản vẽ định vị được thể hiện theo thứ tự của quá trình lắp ráp.
Trong trường hợp cần thiết, trên bản vẽ vị trí phải trình bày sơ đồ tính toán hoặc biểu đồ phụ tải, trong đó thể hiện giới hạn tải trọng, trình tự thi công lắp đặt và các chi tiết khác liên quan đến lắp dựng như đấu nối, đấu nối và các công trình tạm phục vụ thi công, tham khảo các tài liệu khác chứa thông tin đó.
Bản vẽ định vị kết cấu nhà tiền chế bao gồm các bản vẽ sau:

 • Phối hợp bố trí lưới của tòa nhà;
 • Ký hiệu của các thành phần;
 • Mối quan hệ giữa các thành phần với bố cục trục lưới;
 • Độ cao của các thành phần cụ thể;
 • Hướng dẫn tham khảo bản vẽ chi tiết.
Xem thêm  Mác thép là gì? Phân biệt thép CCT34, thép SS400, thép C45

Các thành phần phải được thể hiện trên sơ đồ hoặc mặt cắt hoặc hình chiếu (Xem Hình 1 đến Hình 6).
Các bản vẽ định vị cho các kết cấu 3 chiều phức tạp phải được thực hiện trên các mặt phẳng khác.
Bản vẽ định vị được thể hiện theo tỷ lệ 1/50; 1/100; 1/200.
4.2.2. Trên bản vẽ vị trí móng đúc sẵn và các công trình ngầm khác cần thể hiện:

 • Đường viền đáy móng;
 • Lớp đệm móng (nét đứt);
 • Các kích thước;
 • Mối quan hệ với sơ đồ bố trí các trục;
 • Móng dầm;
 • Tường tầng hầm.

Bản vẽ vị trí của móng và các công trình ngầm khác sẽ được hiển thị giả sử mặt đất trong suốt.
4.2.3. Trong tên của bản vẽ bố trí sàn nhà tiền chế phải thể hiện số thứ tự của các tầng hoặc cao độ của sàn trung gian hoặc chiếu nghỉ cầu thang phù hợp với các quy định của TCVN 6003-1: 2012.
4.2.4. Trong các bản vẽ vị trí của kết cấu tường panel đúc sẵn, cấu kiện phải được thể hiện bằng một đường viền đậm (Xem Hình 6).

Cao Đẳng Xây Dựng Số 2 đã cập nhật cho bạn thông tin về “Tiêu chuẩn quốc gia 6078-2012 bản vẽ xây dựng bản vẽ lắp ghép kết cấu❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Tiêu chuẩn quốc gia 6078-2012 bản vẽ xây dựng bản vẽ lắp ghép kết cấu” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Tiêu chuẩn quốc gia 6078-2012 bản vẽ xây dựng bản vẽ lắp ghép kết cấu [ ❤️️❤️️ ]”.

Xem thêm  Tiêu chuẩn việt nam 5738-2001 hệ thống báo cháy tự động

Tiêu chuẩn quốc gia 6078-2012 bản vẽ xây dựng bản vẽ lắp ghép kết cấu” được đăng bởi vào ngày 2022-06-27 05:26:31. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Cdxd2.edu.vn

Rate this post
Back to top button