Tiêu chuẩn quốc gia 6477-2016 gạch bê tông

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 6477: 2016

Gạch BÊ TÔNG

Gạch bê tông

Standard-country-6477-2016-brick-bê-tông.jpg
Lời nói đầu
TCVN 6477: 2016 thay thế TCVN 6477: 2011.
TCVN 6477: 2016 do Hiệp hội Bê tông Việt Nam biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Gạch BÊ TÔNG
Gạch bê tông

1 Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này áp dụng cho gạch bê tông được sản xuất từ ​​hỗn hợp bê tông cứng dùng trong các công trình xây dựng.
2 Tài liệu tham khảo
Các tài liệu viện dẫn sau đây rất cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu tham khảo ngày tháng, phiên bản được trích dẫn sẽ được áp dụng. Đối với các tài liệu viện dẫn chưa được ghi rõ thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).
TCVN 2682: 2009, Xi măng poóc lăng – Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 4506: 2012, Nước cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 6260: 2009, Xi măng poóc lăng hỗn hợp – Yêu cầu kỹ thuật.
TCVN 6355-4: 2009, Gạch xây – Phương pháp thử – Phần 4: Xác định độ hút nước.
TCVN 7569: 2007, Xi măng nhôm.
TCVN 7572-6: 2006, Cốt liệu cho bê tông và vữa – Xác định độ xốp và độ xốp.
3 Phân loại, hình dạng và ký hiệu
3.1 Phân loại
3.1.1 Theo đặc điểm cấu tạo, gạch bê tông được phân loại thành gạch đặc (GD) và gạch rỗng (GR) như trong Hình 1.
3.1.2 Theo mục đích sử dụng, gạch bê tông được phân thành gạch thường (xây trát), bao gồm gạch đặc thường (GDT), gạch rỗng thông thường (GRt) và gạch trang trí (xây không trát), kể cả gạch đặc. trang trí (GDTtt), gạch rỗng trang trí (GRtt).
3.1.3 Theo cấp của gạch, gạch bê tông được phân thành các loại M3,5; M5.0; M7,5; M10.0: M12,5; M15.0; và M20.0.
3.2 Hình dạng
Một ví dụ về hình dạng của một viên gạch bê tông được thể hiện trong Hình 1.

Xem thêm  Cùng tham khảo mẫu đèn chùm thả cầu thang ấn tượng nhất

Cao Đẳng Xây Dựng Số 2 đã cập nhật cho bạn thông tin về “Tiêu chuẩn quốc gia 6477-2016 gạch bê tông❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Tiêu chuẩn quốc gia 6477-2016 gạch bê tông” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Tiêu chuẩn quốc gia 6477-2016 gạch bê tông [ ❤️️❤️️ ]”.

Tiêu chuẩn quốc gia 6477-2016 gạch bê tông” được đăng bởi vào ngày 2022-06-21 07:11:48. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Cdxd2.edu.vn

Rate this post
Back to top button