Tiêu chuẩn quốc gia 8809-2011 mặt đường đá dăm thấm nhập nhựa nóng

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 8809: 2011

XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT NHỰA NÓNG BỀ MẶT

Đặc điểm kỹ thuật thi công và nghiệm thu lớp đá dăm thâm nhập bằng xi măng nhựa đường

Tiêu chuẩn quốc gia-8809-2011-bề mặt-đá-hạt-thấm-nhựa-nóng.jpg
Lời nói đầu
TCVN 8809: 2011 do Tổng cục Đường bộ Việt Nam biên soạn, Bộ Giao thông vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
TCVN 8809: 2011 thay thế tiêu chuẩn ngành 22TCN 270-2001.
TCVN 8809: 2011 được chuyển đổi từ 22TCN 270-2001 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007 / NĐ-CP ngày Ngày 01 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT NHỰA NÓNG BỀ MẶT

Đặc điểm kỹ thuật thi công và nghiệm thu lớp đá dăm thâm nhập bằng xi măng nhựa đường

1. Phạm vi áp dụng
1.1. Tiêu chuẩn này áp dụng để cải tạo, sửa chữa, phục hồi và gia cố mặt đường ô tô, bến bãi bằng lớp mặt đường đá dăm có tẩm nhựa đường nhẹ, khi nhựa đường đặc được nung nóng đến nhiệt độ thi công yêu cầu. .
1.2. Lớp đá dăm tẩm nhựa đường nóng cho mặt đường thứ cấp A2; có thể sử dụng làm lớp mặt đường trong giai đoạn đầu “đầu tư xây dựng đường theo từng giai đoạn”; chỉ nên sử dụng ở những nơi không thể rải một lớp đá trộn bê tông nhựa nóng.
2. Tài liệu tham khảo
Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết để áp dụng Tiêu chuẩn này.
Đối với các tài liệu tham khảo ngày tháng, phiên bản được trích dẫn sẽ được áp dụng. Đối với các tài liệu viện dẫn chưa được ghi rõ thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

 • TCVN 7493: 2005 Bitum – Yêu cầu kỹ thuật
 • TCVN 7504: 2005 Bitum – Xác định độ bám dính của đá
 • TCVN 7572-8: 2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử Phần 8: Xác định hàm lượng bùn, bụi, sét trong cốt liệu và hàm lượng sét vón cục trong cốt liệu mịn
 • TCVN 7572-10: 2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử Phần 10: Xác định cường độ và hệ số hóa mềm của đá gốc
 • TCVN 7572-12: 2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử Phần 12: Xác định độ mòn do va đập của cốt liệu lớn trong vật liệu mài mòn do va đập Los Angeles
 • TCVN 7572-13: 2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử Phần 13: Xác định hàm lượng kim cương dẹt trong cốt liệu lớn
 • TCVN 7572-17: 2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử Phần 17: Xác định hàm lượng hạt mềm, phong hóa
 • 22TCN 277-01
 • Tiêu chuẩn kiểm tra đánh giá độ bằng phẳng của mặt đường theo chỉ số độ nhám quốc tế IRI
 • 22BCE 16-79
 • Quy trình kỹ thuật đo độ phẳng mặt đường bằng thước 3 mét
Xem thêm  Chi phí xây nhà yến 100m2 hết bao nhiêu tiền?

TCVN 8818-1: 2011 Nhựa đường lỏng – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử – Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật
22TCN 354-06
Tiêu chuẩn đối với nhũ tương nhựa đường gốc axit – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
Tiêu chuẩn
: các tiêu chuẩn ngành đang được chuyển đổi sang TCVN
3. Điều khoản và Định nghĩa
3.1. Lớp mặt đường bê tông nhựa ngâm tẩm: Lớp mặt đường được tạo thành bằng đá dăm có kích thước tiêu chuẩn được rải và lu lèn ở mức độ nhất định, rải nhựa đường đặc nung đến nhiệt độ xác định để thẩm thấu. toàn bộ chiều dày của lớp đá, sau đó phủ đá và đầm chặt.
3.2. Đá dăm cơ bản: Đá dăm cỡ hạt lớn nhất được đánh giá (D) được sử dụng cho lớp đá dăm ngâm tẩm nhựa.
3.3. Lớp đá dăm thấm nhẹ: Lớp đá dăm thấm nhựa có chiều dày từ 4,5 cm đến 6 cm, kích thước cơ bản của đá dăm là (19 / 37,5) mm.
3.4. Kích thước hạt lớn nhất danh nghĩa (D): Kích thước của đường kính hạt quy ước lớn nhất, nhỏ hơn kích thước hạt lớn nhất tuyệt đối.
3.5. Kích thước hạt nhỏ nhất danh nghĩa (d): Kích thước của đường kính hạt quy ước nhỏ nhất lớn hơn kích thước hạt nhỏ nhất tuyệt đối.
4. Quy định chung
4.1. Lớp đá dăm tẩm nhựa nóng chỉ thi công khi trời nắng, nhiệt độ không khí lớn hơn hoặc bằng 15oC.
4.2. Chỉ thi công lớp mặt đường đá dăm tẩm nhựa đường nóng trên lớp móng đã được nghiệm thu theo quy định hiện hành.
4.3. Đối với mặt đường cũ, trước khi rải lớp đá dăm tẩm nhựa đường nóng, phải vá sửa các ổ gà để khôi phục lại hình dạng ngang và bằng phẳng.
5. Yêu cầu đối với vật liệu. Đá – Nhựa đường
5.1. Đá

Xem thêm  Tư vấn thiết kế nhà vệ sinh

5.1.1. Đá dăm cơ bản và đá phụ làm lớp mặt đường bằng đá dăm tẩm nhựa đường nóng phải được nghiền từ đá tảng và đá núi. 5.1.2. Không sử dụng đá dăm từ đá mácma, cát kết sét, đá phiến sét. 5.1.3. Các chỉ tiêu cơ lý của đá dăm và đá dăm từ các loại đá gốc nêu trên phải đáp ứng yêu cầu tại Bảng 1. Bảng 1 – Các chỉ tiêu cơ lý quy định cho đá dăm và đá dăm dùng trong mặt đường đá dăm tẩm nhựa đường nóng.

Cao Đẳng Xây Dựng Số 2 đã cập nhật cho bạn thông tin về “Tiêu chuẩn quốc gia 8809-2011 mặt đường đá dăm thấm nhập nhựa nóng❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Tiêu chuẩn quốc gia 8809-2011 mặt đường đá dăm thấm nhập nhựa nóng” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Tiêu chuẩn quốc gia 8809-2011 mặt đường đá dăm thấm nhập nhựa nóng [ ❤️️❤️️ ]”.

Tiêu chuẩn quốc gia 8809-2011 mặt đường đá dăm thấm nhập nhựa nóng” được đăng bởi vào ngày 2022-06-26 22:32:36. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Cdxd2.edu.vn

Rate this post
Back to top button