Tiêu chuẩn quốc gia 8868-2011 sức kháng cắt không cố kết

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 8868: 2011

KIỂM TRA XÁC ĐỊNH SỰ HỢP NHẤT – CHỐNG XOÁ KHÔNG THOÁT NƯỚC VÀ CHỐNG XOÁ – THOÁT VỊ ĐẤT LẠNH TRÊN Máy Nén Ba Trục

Phương pháp thử nghiệm đối với đất dính kết – Unconsolidated và hợp nhất – Thoát nước cho đất dính trên thiết bị nén ba trục

Tiêu chuẩn quốc gia-8868-2011-kháng cắt-không-củng cố.jpg
Lời nói đầu
TCVN 8868: 2011 do Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải biên soạn, Bộ Giao thông vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

KIỂM TRA XÁC ĐỊNH SỰ HỢP NHẤT – CHỐNG XOÁ KHÔNG THOÁT NƯỚC VÀ CHỐNG XOÁ – THOÁT VỊ ĐẤT LẠNH TRÊN Máy Nén Ba Trục
Phương pháp thử nghiệm đối với đất dính kết – Chưa thoát nước và hợp nhất – Thoát nước đối với đất dính trên thiết bị nén ba trục

1 Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này quy định trình tự thử nghiệm để xác định độ bền cắt không liên kết – không thoát nước; cố kết – không thoát nước và cố kết – thoát nước của đất dính trên máy đầm ba trục.
Tiêu chuẩn thí nghiệm này nằm trong hệ thống các tiêu chuẩn thí nghiệm địa chất công trình nhằm phục vụ công tác tính toán thiết kế nền móng công trình.
2 Tài liệu tham khảo
Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết cho việc áp dụng các tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu tham khảo ngày tháng, phiên bản được trích dẫn sẽ được áp dụng. Đối với các tài liệu tham khảo không ghi ngày tháng, phiên bản mới nhất, bao gồm bất kỳ sửa đổi nào, sẽ được áp dụng.
TCVN 4195 – Đất xây dựng – Phương pháp xác định tỷ trọng trong phòng thí nghiệm;
TCVN 4196 – Đất xây dựng – Phương pháp xác định độ ẩm và độ hút ẩm trong phòng thí nghiệm;
TCVN 4202 – Đất xây dựng – Phương pháp xác định khối lượng và thể tích trong phòng thí nghiệm.
3 Thuật ngữ và định nghĩa
3.1 Ứng suất lệch:
Độ lệch ứng suất (s1 – s3) là hiệu giữa ứng suất chính lớn nhất (s1) và ứng suất nhỏ nhất (s3).
3.2 Biến dạng dọc trục tương đối (biến dạng tích lũy):
Biến dạng trục tương đối (ɛ) là sự thay đổi kích thước được biểu thị bằng phần trăm hoặc tỷ lệ phần trăm so với kích thước ban đầu.
3.3 Áp suất tế bào:
Áp suất buồng (s3) là áp suất của dung dịch chứa trong buồng để tác dụng lên mẫu một ứng suất đồng đều.
Trong thử nghiệm nén dọc trục đó là tổng ứng suất chính nhỏ nhất.
3.4 Áp suất lỗ rỗng:
Áp suất nước trong lỗ rỗng (u) là áp suất nước trong các lỗ rỗng giữa các hạt rắn của mẫu đất được đo trong phép thử ba trục.
3.5 Áp suất ngược:
Áp suất ngược (ub) là áp suất tác dụng trực tiếp lên nước trong lỗ rỗng của mẫu.
3.6 Áp suất hạn chế hiệu quả:
Áp suất hông hiệu dụng (s3-u) là hiệu số giữa áp suất buồng và áp suất nước lỗ rỗng.
3.7 Áp suất cố kết hiệu quả:
Áp suất cố kết hữu hiệu (s3-ub) là sự chênh lệch giữa áp suất buồng và áp suất nước lỗ rỗng mà nước trong lỗ thoát ra trong quá trình cố kết.
3.8 Failure (thất bại).
Tiêu chí cho các điều kiện ứng suất khi hỏng hóc là:
(a) Giá trị lớn nhất của ứng suất võng, là hiệu của các ứng suất chính, ký hiệu là (s’1- s’3) f;
(b) Giá trị lớn nhất của tỷ số ứng suất chính hiệu dụng (s’1- s’3);
(c) Trong trường hợp cắt liên tục với áp lực nước lỗ rỗng không đổi (không thoát nước) hoặc không thay đổi thể tích (có thoát nước), trong cả hai trường hợp với ứng suất cắt không đổi.
3.9 Độ bền cắt:
Độ bền cắt lớn nhất (t1) là ứng suất cắt trên mặt phẳng phá hủy, là sức kháng cắt lớn nhất.
3.10 Vòng tròn Mohr của sự thất bại ứng suất hiệu quả:
Vòng tròn Mohr ứng suất hiệu dụng (hiệu quả) khi hỏng: Vòng tròn Mohr biểu thị trạng thái ứng suất hữu hiệu khi hỏng, đường kính của nó được xác định bằng các điểm biểu thị ứng suất chính hữu hiệu lớn nhất và nhỏ nhất tại thời điểm hỏng.
3.11 Góc kháng cắt về ứng suất hiệu quả:
Góc nội ma sát ứng suất hiệu dụng (j ‘) là độ dốc của đường bao ứng suất hiệu dụng Mohr – Coulomb (Xem chú thích 3.13).
3.12 Chặn liên kết về ứng suất hiệu quả:
Lực dính kết hợp với ứng suất hiệu quả (c ‘) là phần giới hạn của đường bao ứng suất hiệu dụng Mohr – Coulomb.
CHÚ THÍCH j ‘và c’ cũng được gọi là các tham số lực cắt hiệu dụng.
3.13 Hệ số áp suất lỗ rỗng A và B:
Hệ số áp suất nước lỗ rỗng A và B. Sự thay đổi tổng ứng suất tác dụng lên mẫu trong quá trình cắt không thoát nước gây ra sự thay đổi áp lực nước lỗ rỗng theo công thức:

Xem thêm  900 mẫu nhà cấp 4 đẹp 2021 đánh giá bởi Hiệp Hội Xây Dựng

Cao Đẳng Xây Dựng Số 2 đã cập nhật cho bạn thông tin về “Tiêu chuẩn quốc gia 8868-2011 sức kháng cắt không cố kết❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Tiêu chuẩn quốc gia 8868-2011 sức kháng cắt không cố kết” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Tiêu chuẩn quốc gia 8868-2011 sức kháng cắt không cố kết [ ❤️️❤️️ ]”.

Tiêu chuẩn quốc gia 8868-2011 sức kháng cắt không cố kết” được đăng bởi vào ngày 2022-06-26 16:52:32. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Cdxd2.edu.vn

Rate this post
Back to top button