Tiêu chuẩn quốc gia 9034-2011 vữa và bê tông chịu axit

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 9034: 2011

XÂY DỰNG VÀ CHỐNG CHÁY AXIT

Vữa và bê tông chịu axit

Standard-national-tcvn-9034-2011-vữa-và-bê-tông-chịu axit.jpg
Lời nói đầu
TCVN 9034: 2011 được chuyển đổi từ TCXDVN 337: 2005 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007 / NĐ-CP ngày Ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
TCVN 9034: 2011 do Viện Vật liệu Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

XÂY DỰNG VÀ CHỐNG CHÁY AXIT

Vữa và bê tông chịu axit

1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này áp dụng cho vữa và bê tông chịu axit làm từ cốt liệu trơ, phụ gia đóng rắn và thủy tinh lỏng.
2. Tài liệu tham khảo
Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu tham khảo ngày tháng, phiên bản được trích dẫn sẽ được áp dụng. Đối với các tài liệu viện dẫn chưa được ghi rõ thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

  • TCVN 3118: 1993, Bê tông nặng – Phương pháp xác định cường độ nén;
  • TCVN 3121-2: 2003, Vữa xây dựng – Phương pháp thử – Phần 2: Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử;
  • TCVN 3121-11: 2003, Vữa xây dựng – Phương pháp thử – Phần 11: Xác định cường độ uốn và nén của vữa đóng rắn;
  • TCVN 3121-12: 2003, Vữa xây dựng – Phương pháp thử – Phần 12: Xác định cường độ bám dính của vữa đóng rắn trên nền;
  • TCVN 8001: 2008, Gạch chịu axit.
Xem thêm  # Nhà xưởng công ty Woosung Precision Vina

3. Yêu cầu kỹ thuật
3.1. Vữa chịu axit
Các thông số kỹ thuật của vữa chịu axit được quy định trong Bảng 1.

Cao Đẳng Xây Dựng Số 2 đã cập nhật cho bạn thông tin về “Tiêu chuẩn quốc gia 9034-2011 vữa và bê tông chịu axit❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Tiêu chuẩn quốc gia 9034-2011 vữa và bê tông chịu axit” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Tiêu chuẩn quốc gia 9034-2011 vữa và bê tông chịu axit [ ❤️️❤️️ ]”.

Tiêu chuẩn quốc gia 9034-2011 vữa và bê tông chịu axit” được đăng bởi vào ngày 2022-06-26 15:47:54. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Cdxd2.edu.vn

Rate this post
Back to top button