Tiêu chuẩn quốc gia 9311-1-2012 thử nghiệm chịu lửa bộ phận công trình

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 9311-1: 2012
ISO 834-1: 1999

KIỂM TRA CHỮA CHÁY – CÁC BỘ PHẬN CỦA CÔNG TRÌNH – PHẦN 1: YÊU CẦU CHUNG

Kiểm tra khả năng chống cháy – Các yếu tố cấu thành công trình – Phần 1: Yêu cầu chung

National-Standard-9311-1-2012-test-fire-anti-Parts-Construction.jpg
Lời nói đầu
TCVN 9311-1: 2012 hoàn toàn tương đương với ISO 834-1: 1999.
TCVN 9311-1: 2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 342: 2005 (ISO 834-1: 1999) theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b) Khoản 1 Điều 7 của Nghị định 127/2007 / NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
Bộ TCVN 9311 với tiêu đề chung “Thử khả năng chịu lửa – Cấu kiện xây dựng” bao gồm các phần sau:

  • TCVN 9311-1: 2012, Phần 1: Yêu cầu chung.
  • TCVN 9311-3: 2012, Phần 3: Hướng dẫn phương pháp thử và ứng dụng dữ liệu thử nghiệm.
  • TCVN 9311-4: 2012, Phần 4: Yêu cầu riêng đối với dải phân cách dọc chịu lực.
  • TCVN 9311-5: 2012, Phần 5: Yêu cầu riêng đối với dải phân cách ngang chịu lực
  • TCVN 9311-6: 2012, Phần 6: Yêu cầu cụ thể đối với dầm.
  • TCVN 9311-7: 2012, Phần 7: Yêu cầu cụ thể đối với cột.
  • TCVN 9311-8: 2012, Phần 8: Yêu cầu riêng đối với dải phân cách dọc không tải.

ISO 834 Kiểm tra khả năng chống cháy – Các yếu tố cấu thành tòa nhà, cũng bao gồm các phần sau:
ISO 834-9: 2003, Thử nghiệm khả năng chống cháy – Các yếu tố cấu thành tòa nhà – Phần 9: Yêu cầu cụ thể đối với các phần tử trần không chịu tải
ISO / DIS 834-10, Thử nghiệm khả năng chống cháy – Các yếu tố cấu thành tòa nhà – Phần 10: Các yêu cầu cụ thể để xác định sự đóng góp của vật liệu chống cháy được áp dụng vào các yếu tố cấu trúc
ISO / DIS 834-11, Kiểm tra khả năng chống cháy – Các yếu tố cấu thành tòa nhà – Phần 11: Yêu cầu cụ thể để đánh giá khả năng chống cháy đối với các cấu kiện thép kết cấu
TCVN 9311 -1: 2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Xem thêm  Cửa lưới inox chống muỗi hiệu quả - Lắp đặt cửa lưới inox chống muỗi

KIỂM TRA CHỮA CHÁY – CÁC BỘ PHẬN CỦA CÔNG TRÌNH – PHẦN 1: YÊU CẦU CHUNG
Kiểm tra khả năng chống cháy – Các yếu tố cấu thành công trình – Phần 1: Yêu cầu chung

1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử nghiệm để xác định khả năng chịu lửa của các bộ phận của tòa nhà, trong các điều kiện chịu lửa tiêu chuẩn. Dữ liệu thu được cho phép phân loại hiệu suất của các thành viên dựa trên khoảng thời gian mà các thành viên được kiểm tra đáp ứng các tiêu chí đã chỉ định.
2. Tài liệu tham khảo
Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu tham khảo ngày tháng, áp dụng phiên bản đã nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn chưa được ghi rõ thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).
ISO 13943, Fire safety – Vocabulary (An toàn cháy nổ – Từ vựng).
IEC 60584-1: 1995, Cặp nhiệt điện – Phần 1: Bảng tham chiếu.
3. Định nghĩa thuật ngữ
Trong tiêu chuẩn này, các thuật ngữ và định nghĩa nêu trong ISO 13943 và các thuật ngữ sau được sử dụng:
3.1. Tính chất vật liệu thực tế
Đặc tính của vật liệu được xác định từ các mẫu đại diện lấy từ các mẫu thử chịu lửa phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn sản phẩm liên quan.
3.2. Kiểm tra hiệu chuẩn
Quy trình đánh giá điều kiện kiểm tra thông qua thực nghiệm.
3.3. Sự biến dạng
Bất kỳ thay đổi nào về kích thước hoặc hình dạng của cấu kiện xây dựng do tác động của cấu trúc và / hoặc tác động nhiệt. Biến dạng bao gồm độ võng, sự giãn nở hoặc co lại của cấu kiện.
3.4. Các yếu tố xây dựng tòa nhà
Thành phần của cấu trúc tòa nhà như tường, vách ngăn, sàn, mái, dầm hoặc cột.
3.5. Vật liệu cách nhiệt
Khả năng của một dải phân cách trong tòa nhà có một mặt tiếp xúc với lửa, để hạn chế sự gia tăng nhiệt độ của các bề mặt tiếp xúc với lửa dưới mức cho phép.
3.6. Sự toàn vẹn
Khả năng của một dải phân cách trong tòa nhà có mặt tiếp xúc với lửa, để ngăn chặn ngọn lửa và khí nóng đi qua, hoặc ngăn cháy bùng phát ở phía tiếp xúc với lửa.
3.7. Khả năng chịu tải
Thử khả năng chịu tải của mẫu thử đối với bộ phận chịu tải, trong các điều kiện thích hợp, không vượt quá tiêu chuẩn quy định về cả mức độ và tốc độ biến dạng.
3.8. Yếu tố gánh vác
Kết cấu được sử dụng để hỗ trợ tải trọng bên ngoài trong tòa nhà và tiếp tục chịu tải trọng trong trường hợp hỏa hoạn.
3.9. mặt phẳng áp suất trung tính
Chiều cao tại đó áp suất bên trong và bên ngoài lò thử nghiệm bằng nhau.
3.10. Chiều cao danh nghĩa của tầng và
Chiều cao tầng giả định tương ứng với vị trí của phần tử tòa nhà đang được sử dụng.
3,11. Kiềm chế
Ngăn ngừa sự giãn nở hoặc quay (do tác động nhiệt và / hoặc cơ học) trong các điều kiện nhất định ở mép, mép hoặc giá đỡ của mẫu thử.
CHÚ THÍCH: Các ví dụ và kiểu ngăn chặn biến dạng là ngăn chặn biến dạng dọc và ngang và ngăn chặn biến dạng quay.
3.12. Phần tử phân tách
Là bộ phận dùng để phân chia hai khu vực liền kề trong tòa nhà khi có hỏa hoạn.
3,13. hỗ trợ xây dựng (hỗ trợ xây dựng)
Bộ phận kết cấu có thể được yêu cầu thử nghiệm đối với các bộ phận nhất định của tòa nhà mà mẫu thử được lắp ráp, chẳng hạn như phần tường mà cửa được lắp vào đó.
3,14. Xây dựng thử nghiệm (xây dựng thử nghiệm)
Lắp ráp hoàn chỉnh mẫu thử và cấu trúc hỗ trợ.
3,15. mẫu thử nghiệm
Một bộ phận (hoặc một phần) của công trình dùng để xác định khả năng chịu lửa hoặc xác định vai trò của nó đối với khả năng chịu lửa đối với bộ phận khác của công trình.

Xem thêm  Bản vẽ nhà phố theo phong cách hiện đại khiến bạn mê mẩn

Cao Đẳng Xây Dựng Số 2 đã cập nhật cho bạn thông tin về “Tiêu chuẩn quốc gia 9311-1-2012 thử nghiệm chịu lửa bộ phận công trình❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Tiêu chuẩn quốc gia 9311-1-2012 thử nghiệm chịu lửa bộ phận công trình” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Tiêu chuẩn quốc gia 9311-1-2012 thử nghiệm chịu lửa bộ phận công trình [ ❤️️❤️️ ]”.

Tiêu chuẩn quốc gia 9311-1-2012 thử nghiệm chịu lửa bộ phận công trình” được đăng bởi vào ngày 2022-06-26 11:15:36. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Cdxd2.edu.vn

Rate this post
Back to top button