Tiêu chuẩn việt nam 7365-2003 giới hạn nồng độ bụi và chất ô nhiễm

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 7365: 2003

KHU VỰC LÀM VIỆC – HẠN CHẾ BỤI VÀ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ TẠI CƠ SỞ SẢN XUẤT Xi Măng

Không khí tại nơi làm việc – Giới hạn nồng độ bụi và chất ô nhiễm không khí đối với nhà máy xi măng

Standard-vietnam-7365-2003-khí-khu-làm-việc-giới-hạn-nồng-độ-bụi-và-ô nhiễm.jpg
Lời nói đầu
TCVN 7365: 2003 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN / TC742
Xi măng – Vôi được hoàn thiện trên cơ sở dự thảo của Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng đề xuất, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phê duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

KHU VỰC LÀM VIỆC – HẠN CHẾ BỤI VÀ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ TẠI CƠ SỞ SẢN XUẤT Xi Măng

Không khí tại nơi làm việc – Giới hạn nồng độ bụi và chất ô nhiễm không khí đối với nhà máy xi măng

1 Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này quy định giới hạn nồng độ bụi và các chất ô nhiễm không khí trong khu vực sản xuất trong nhà máy xi măng và phương pháp xác định các chỉ tiêu đó.
2 Tiêu chuẩn tham chiếu

  • TCVN 5509: 1991 Không khí vùng làm việc – Bụi chứa silica. Nồng độ tối đa cho phép và xếp hạng ô nhiễm bụi.
  • TCVN 5704: 1993 Không khí vùng làm việc – Phương pháp xác định hàm lượng bụi.
  • TCVN 5966: 1995 (ISO 4225: 1990) Chất lượng không khí – Những vấn đề chung – Thuật ngữ.
  • TCVN 5967: 1995 (ISO 4226: 1983) Chất lượng không khí – Những vấn đề chung – Đơn vị đo.
  • TCVN 5971: ​​1995 Không khí xung quanh – Xác định nồng độ khối lượng của lưu huỳnh đioxit – Phương pháp tetrachloromercurat (TCM) / pararosanilin.
  • TCVN 5972: 1995 (ISO 8186: 1989) Không khí xung quanh – Xác định nồng độ khối lượng cacbon monoxit (CO) – Phương pháp sắc ký.
  • TCVN 6137: 1996 (ISO 6768: 1985) Không khí xung quanh – Xác định nồng độ khối lượng của nitơ đioxit – Phương pháp Griss biến tính – Saltzman.
Xem thêm  #1 BẾP HƯỚNG TÂY BẮC HIỂM HỌA KHÔN LƯỜNG

3 Thuật ngữ và định nghĩa
Các thuật ngữ và định nghĩa trong tiêu chuẩn này theo TCVN 5509: 1991 và TCVN 5966: 1995 (ISO 4225: 1990).
4 Giá trị giới hạn
Giới hạn nồng độ bụi và các chất ô nhiễm không khí trong khu vực làm việc tại các cơ sở sản xuất xi măng được quy định trong Bảng 1.

Cao Đẳng Xây Dựng Số 2 đã cập nhật cho bạn thông tin về “Tiêu chuẩn việt nam 7365-2003 giới hạn nồng độ bụi và chất ô nhiễm❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Tiêu chuẩn việt nam 7365-2003 giới hạn nồng độ bụi và chất ô nhiễm” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Tiêu chuẩn việt nam 7365-2003 giới hạn nồng độ bụi và chất ô nhiễm [ ❤️️❤️️ ]”.

Tiêu chuẩn việt nam 7365-2003 giới hạn nồng độ bụi và chất ô nhiễm” được đăng bởi vào ngày 2022-06-24 12:06:31. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Cdxd2.edu.vn

Rate this post
Back to top button