Tiêu chuẩn việt nam 7472-2005 các liên kết hàn nóng chảy ở thép

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 7472: 2005
ISO 5817: 2003

HÀN – CÁC BỘ PHẬN HÀN THÉP TRONG THÉP, NIKEN, TITAN VÀ CÁC HỢP KIM CỦA CHÚNG (NGOẠI TRỪ CẤP HÀN) – MỨC CHẤT LƯỢNG CHO CÁC ĐỊNH NGHĨA

Hàn – Nhiệt hạch – các mối hàn bằng thép, niken, titan và hợp kim của chúng (loại trừ hàn chùm) – Mức chất lượng cho các khuyết tật

Standard-Vietnam-7472-2005-bond-hàn-tan-in-steel.jpg
Lời nói đầu
TCVN 7472: 2005 hoàn toàn tương đương với ISO 5817: 2003.
TCVN 7472: 2005 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN / TC 44 Hàn kim loại biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

HÀN – CÁC BỘ PHẬN HÀN THÉP TRONG THÉP, NIKEN, TITAN VÀ CÁC HỢP KIM CỦA CHÚNG (NGOẠI TRỪ CẤP HÀN) – MỨC CHẤT LƯỢNG CHO CÁC ĐỊNH NGHĨA

Hàn – Nhiệt hạch – các mối hàn bằng thép, niken, titan và hợp kim của chúng (loại trừ hàn chùm) – Mức chất lượng cho các khuyết tật

1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này quy định các mức chất lượng đối với các khuyết tật trong mối hàn nung chảy (trừ hàn chùm) đối với tất cả các loại thép, niken, titan và các hợp kim của chúng. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các vật liệu có chiều dày lớn hơn 0,5 mm.
Các mức chất lượng cho mối hàn dầm bằng thép được giới thiệu trong ISO 13919-1.
Ba mức chất lượng được quy định để có thể áp dụng rộng rãi trong việc chế tạo các kết cấu hàn. Chúng được ký hiệu bằng các chữ cái B, C và D. Cấp chất lượng B tương ứng với các yêu cầu cao nhất trong mối hàn hoàn thiện. Các mức chất lượng dựa trên chất lượng sản xuất chứ không phải dựa trên sự phù hợp để sử dụng của sản phẩm (xem 3.2).
Tiêu chuẩn này áp dụng cho:

 • thép hợp kim và thép cacbon;
 • niken và hợp kim niken;
 • titan và hợp kim titan;
 • hàn tự động, cơ giới hóa và thủ công;
 • tất cả các vị trí hàn;
 • tất cả các mối hàn nối như hàn đối đầu, hàn fillet và hàn rẽ nhánh;
 • các quy trình hàn sau đây và các quy trình hàn tương ứng của chúng phù hợp với ISO 4063:
  • 11 hàn hồ quang kim loại không có khí che chắn;
  • 12 hàn hồ quang dưới lớp thông lượng;
  • 13 hàn hồ quang trong khí che chắn;
  • 14 hàn trong khí che chắn với điện cực không nóng chảy
  • 15 mỏ hàn hồ quang Platma;
  • 31 Hàn hơi với ngọn lửa – khí – oxy (chỉ với thép).
Xem thêm  #1 TIÊU CHUẨN 356-2005 KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP

Tiêu chuẩn này không bao gồm các khía cạnh luyện kim như kích thước hạt, độ cứng.
2. Tài liệu tham khảo

 • ISO 2553: 1992, Mối nối hàn, hàn và hàn – Biểu diễn ký hiệu trên bản vẽ.
 • ISO 4063: 1998, Welding and allied process – Nomenclature of process and reference number – (Hàn và các quá trình liên quan – Danh sách các quá trình và số thứ tự).
 • TCVN 6115-1: 2005 (ISO 6520-1: 1998), Hàn và các quá trình liên quan – Phân loại khuyết tật hình học trong kim loại – Phần 1: Hàn nhiệt hạch.

3. Thuật ngữ và định nghĩa
Trong tiêu chuẩn này, các thuật ngữ và định nghĩa sau được sử dụng:
3.1. Trinh độ cao
Mô tả chất lượng của mối hàn trên cơ sở loại và kích thước của khuyết tật đã chọn.
3.2. Phù hợp cho mục đích
Thuộc tính của một sản phẩm, quá trình hoặc dịch vụ đáp ứng một mục tiêu nhất định trong các điều kiện cụ thể.
3.3. Khuyết điểm ngắn
Một hoặc nhiều khuyết tật với tổng chiều dài không quá 25 mm trên 100 mm chiều dài mối hàn hoặc tối đa là 25% chiều dài mối hàn đối với mối hàn ngắn hơn 100 mm, phạm vi áp dụng cho hầu hết các khuyết tật.
3.4. Không hoàn hảo có hệ thống
Các khuyết tật được phân bố ở các khoảng cách đều nhau trong mối hàn trên chiều dài mối hàn thử nghiệm, kích thước của các khuyết tật đơn lẻ nằm trong giới hạn của các khuyết tật cho trong Bảng 1.
3.5. Khu vực dự kiến
Bề mặt mà khuyết tật được phân bố trên thể tích của mối hàn quan sát được phản ánh theo hai chiều.
Ngược lại với bề mặt đứt gãy, sự xuất hiện của các khuyết tật trên ảnh chụp X quang phụ thuộc vào độ dày của mối hàn (xem hình 1).
3.6. khu vực mặt cắt ngang
Bề mặt đứt gãy cần quan sát hoặc bề mặt mài.

Xem thêm  #1 TƯ VẤN THIẾT KẾ NHÀ PHỐ DIỆN TÍCH 5X10M

Cao Đẳng Xây Dựng Số 2 đã cập nhật cho bạn thông tin về “Tiêu chuẩn việt nam 7472-2005 các liên kết hàn nóng chảy ở thép❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Tiêu chuẩn việt nam 7472-2005 các liên kết hàn nóng chảy ở thép” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Tiêu chuẩn việt nam 7472-2005 các liên kết hàn nóng chảy ở thép [ ❤️️❤️️ ]”.

Tiêu chuẩn việt nam 7472-2005 các liên kết hàn nóng chảy ở thép” được đăng bởi vào ngày 2022-06-24 11:13:34. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Cdxd2.edu.vn

Rate this post
Back to top button