Tiêu chuẩn việt nam 7493-2005 bitum yêu cầu kỹ thuật

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 7493: 2005

BITUM – YÊU CẦU KỸ THUẬT

Bitum – Thông số kỹ thuật

Tiêu chuẩn-Việt Nam-7493-2005-bitum-yêu cầu-kỹ thuật.jpg
Lời nói đầu
TCVN 7494: 2005 hoàn toàn tương đương với ASTM D 140 – 01 Tiêu chuẩn thực hành lấy mẫu vật liệu bitum.
TCVN 7495: 2005 hoàn toàn tương đương với Phương pháp thử tiêu chuẩn ASTM D 5-97 về độ thẩm thấu của vật liệu bitum.
TCVN 7496: 2005 hoàn toàn tương đương với ASTM D 113 – 99 Phương pháp thử tiêu chuẩn về độ dẻo của vật liệu bitum.
TCVN 7497: 2005 hoàn toàn tương đương với ASTM D 36 – 00 Phương pháp thử tiêu chuẩn về điểm hóa mềm của bitum (Aparatus vòng và bóng).
TCVN 7498: 2005 hoàn toàn tương đương với ASTM D 92 – 02b Phương pháp thử tiêu chuẩn về điểm chớp cháy và cháy bằng máy thử cốc hở Cleveland.
TCVN 7499: 2005 hoàn toàn tương đương với Phương pháp thử tiêu chuẩn ASTM D 6 – 00 về tổn thất khi đun nóng dầu và các hợp chất nhựa đường.
TCVN 7500: 2005 hoàn toàn tương đương với ASTM D 2042 – 01 Phương pháp thử tiêu chuẩn về độ hòa tan của vật liệu Asphalt trong Trichloroethylene.
TCVN 7501: 2005 hoàn toàn tương đương với ASTM D 70 – 03 Phương pháp thử tiêu chuẩn về khối lượng riêng của vật liệu bitum bán rắn (phương pháp Pycnomefer).
TCVN 7502: 2005 hoàn toàn tương đương với ASTM D 2170 – 01a Phương pháp thử tiêu chuẩn về độ nhớt động học của nhựa đường (Bitum).
TCVN 7503: 2005 Tương đương được sửa đổi thành DIN EN 12606-1: 2000 Bitum và chất kết dính bitum – Xác định hàm lượng sáp parafin – Phần 1: Phương pháp chưng cất.
TCVN 7493: 2005 ¸ TCVN 7504: 2005 do Tiểu ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN / TC35 / SC2 Vật liệu chống thấm biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

Xem thêm  #1 THIẾT KẾ XÂY DỰNG CĂN HỘ CHUNG CƯ NHÀ CAO TẦNG

BITUM – YÊU CẦU KỸ THUẬT

Bitum – Thông số kỹ thuật

1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này quy định các chỉ tiêu chất lượng của bitum dầu mỏ dùng trong xây dựng.
Ghi chú: Phụ lục A giới thiệu các loại bitum sử dụng trong xây dựng.
2. Tài liệu tham khảo
TCVN 7494: 2005 (ASTM D 140 – 01) Bitum – Phương pháp lấy mẫu.
TCVN 7495: 2005 (ASTM D 5 – 97) Bitum – Phương pháp xác định độ xuyên thấu.
TCVN 7496: 2005 (ASTM D 113 – 99) Bitum – Phương pháp xác định độ giãn dài.
TCVN 7497: 2005 (ASTM D 36 – 00) Bitum – Xác định điểm hóa mềm (dụng cụ vòng và bi).
TCVN 7498: 2005 (ASTM D 92 – 02b) Bitum – Phương pháp xác định điểm chớp cháy và điểm chớp cháy bằng máy thử cốc hở Cleveland.
TCVN 7499: 2005 (ASTM D 6 – 00) Bitum – Xác định độ hao hụt khối lượng sau khi nung nóng.
TCVN 7500: 2005 (ASTM D 2042 – 01) Bitum – Phương pháp xác định độ hòa tan trong tricloetylen.
TCVN 7501: 2005 (ASTM D 70 – 03) Bitum – Xác định khối lượng riêng (Phương pháp pycnomet).
TCVN 7502: 2005 (ASTM D 2170 – 01a) Bitum – Phương pháp xác định độ nhớt động học.
TCVN 7503: 2005 Bitum – Xác định hàm lượng parafin bằng phương pháp chưng cất.
TCVN 7504: 2005 Bitum – Phương pháp xác định độ bám dính với đá.
3. Yêu cầu kỹ thuật
3.1. Bitum phải đồng nhất, không chứa nước và không có bọt khi gia nhiệt đến 175 ° C.
3.2. Dựa trên độ xuyên thấu, bitum được chia thành các cấp: 20 – 30; 40 – 50; 60 – 70; 85 – 100; 120 – 150 và 200 – 300. Các chỉ tiêu chất lượng của bitum được quy định trong Bảng 1.
4. Phương pháp kiểm tra
4.1. Vật mẫu
Theo TCVN 7494: 2005 (ASTM D 140 – 01).
4.2. Phương pháp kiểm tra
Các phương pháp thử cho từng thông số bitum được quy định trong Bảng 1.

Xem thêm  Hướng dẫn vẽ nhiều đường thẳng cùng một lúc trong cad

Cao Đẳng Xây Dựng Số 2 đã cập nhật cho bạn thông tin về “Tiêu chuẩn việt nam 7493-2005 bitum yêu cầu kỹ thuật❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Tiêu chuẩn việt nam 7493-2005 bitum yêu cầu kỹ thuật” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Tiêu chuẩn việt nam 7493-2005 bitum yêu cầu kỹ thuật [ ❤️️❤️️ ]”.

Tiêu chuẩn việt nam 7493-2005 bitum yêu cầu kỹ thuật” được đăng bởi vào ngày 2022-06-24 09:40:02. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Cdxd2.edu.vn

Rate this post
Back to top button