Tiêu chuẩn việt nam 8-30-2003 bản vẽ kỹ thuật quy ước cơ bản

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 8-30: 2003

BẢN VẼ KỸ THUẬT – CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ THỰC HIỆN – PHẦN 30: NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ TRÌNH BÀY

Bản vẽ kỹ thuật – Nguyên tắc chung về trình bày – Phần 30: Các quy ước cơ bản về hình chiếu

Tiêu chuẩn-Việt Nam-8-30-2003-bản vẽ-kỹ thuật-quy ước-cơ bản-quy ước.jpg
1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này quy định các nguyên tắc chung để biểu diễn các hình chiếu áp dụng cho tất cả các loại bản vẽ kỹ thuật (cơ điện, kiến ​​trúc, xây dựng, v.v.) theo phương pháp hình chiếu trực giao quy định. trong ISO 5456-2.
Tiêu chuẩn này cũng quy định các yêu cầu đối với tái sản xuất bao gồm giảm thiểu vi mô phù hợp với ISO 6428.
2. Tiêu chuẩn trích dẫn
TCVN 8-24: 2002 (ISO 128-24: 1999) Bản vẽ kỹ thuật – Nguyên tắc chung về biểu diễn – Phần 24: Đường nét trên bản vẽ cơ khí.
TCVN 7284-0: 2003 (ISO 3098-0-1997) Tài liệu kỹ thuật – Chữ viết – Phần 0: Yêu cầu chung
ISO 5456-2 Bản vẽ kỹ thuật – Phương pháp chiếu – Phần 2: Hình biểu diễn trực quan.
ISO 6428 Bản vẽ kỹ thuật – Yêu cầu đối với vi mô.
ISO 10209-1 Tài liệu sản phẩm kỹ thuật – Từ vựng – Phần 1: Thuật ngữ liên quan đến bản vẽ kỹ thuật: chung và các loại bản vẽ loại bản vẽ).
ISO 10209-1 Tài liệu sản phẩm kỹ thuật – Từ vựng – Phần 2: Thuật ngữ liên quan đến phương pháp chiếu.
ISO 81714-1 Thiết kế các ký hiệu đồ họa để sử dụng trong tài liệu kỹ thuật của sản phẩm – Phần 1: Các quy tắc cơ bản).
3. Thuật ngữ và định nghĩa
Tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa nêu trong ISO 10209-1 và ISO 10209-2
4. Quy định chung
Hình chiếu phản ánh thông tin đầy đủ nhất của một đối tượng phải được sử dụng làm hình chiếu chính diện hoặc các hình chiếu cơ bản khác, có tính đến vị trí của đối tượng. Ví dụ vị trí làm việc, vị trí sản xuất hoặc lắp ráp.
Mỗi hình chiếu, không bao gồm hình chiếu phía trước hoặc các hình chiếu cơ bản khác, phải được đặt tên rõ ràng bằng một chữ cái in hoa, kèm theo mũi tên chỉ hướng của hình chiếu cho hình chiếu đó. Dù hướng chiếu là gì, chữ in hoa đó phải được viết theo hướng dễ đọc của hình vẽ và được đặt phía trên hoặc bên phải của mũi tên.
Đặc điểm kỹ thuật mũi tên và độ cao của chữ cái chỉ tên hình chiếu được quy định trong Phụ lục C (bao gồm cả các mũi tên cong, xem điều 7).
Chữ hoa chỉ rõ hướng chiếu phải được đặt ngay phía trên các hình chiếu có liên quan (xem hình 1).

Xem thêm  Xây nhà kiểu chữ L hợp phong thủy

Cao Đẳng Xây Dựng Số 2 đã cập nhật cho bạn thông tin về “Tiêu chuẩn việt nam 8-30-2003 bản vẽ kỹ thuật quy ước cơ bản❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Tiêu chuẩn việt nam 8-30-2003 bản vẽ kỹ thuật quy ước cơ bản” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Tiêu chuẩn việt nam 8-30-2003 bản vẽ kỹ thuật quy ước cơ bản [ ❤️️❤️️ ]”.

Tiêu chuẩn việt nam 8-30-2003 bản vẽ kỹ thuật quy ước cơ bản” được đăng bởi vào ngày 2022-06-24 04:49:48. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Cdxd2.edu.vn

Rate this post
Back to top button