Tiêu chuẩn việt nam 8-40-2003 quy ước cơ bản mặt cắt và hình cắt

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 8-40: 2003

BẢN VẼ KỸ THUẬT – NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ THỰC HIỆN – PHẦN 40: HỘI THẢO CƠ BẢN VỀ CẮT VÀ CÁC MẶT CẮT

Bản vẽ kỹ thuật – Nguyên tắc chung về trình bày – Phần 40: Các chuyển đổi cơ bản cho các hình cắt và mặt cắt

Standard-Vietnam-8-40-2003-Convention-basic-section-and-shape-section.jpg
1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này quy định các nguyên tắc chung để biểu diễn các mặt cắt và mặt cắt áp dụng cho tất cả các loại bản vẽ kỹ thuật (cơ, điện, kiến ​​trúc, xây dựng, v.v.), theo phương pháp hình chiếu tuyến tính. góc quy định trong ISO 5456-2. Đối với các khu vực mặt cắt ngang và mặt cắt, đại diện cho ISO 128-50.
Tiêu chuẩn này cũng quy định các yêu cầu đối với việc sao chép (in) bao gồm cả in vi mô phù hợp với ISO 6428.
2. Tiêu chuẩn trích dẫn

  • TCVN 8-24: 2002 (ISO 128-24: 1999) Bản vẽ kỹ thuật – Nguyên tắc chung về biểu diễn – Phần 24 Hình vẽ trên bản vẽ cơ khí.
  • TCVN 8-30: 2003 (ISO 128-30) Bản vẽ kỹ thuật – Nguyên tắc chung về biểu diễn – Phần 30: Các quy ước cơ bản về hình chiếu.
  • TCVN 7284-0: 2003 (ISO 3098-0) Tài liệu kỹ thuật – chữ viết – Phần 0: Yêu cầu chung. Tài liệu sản phẩm kỹ thuật – Chữ Phần 0: Yêu cầu chung
  • ISO 128-23: 1999 Bản vẽ kỹ thuật – Nguyên tắc chung về trình bày – Phần 23: Đường kẻ trên bản vẽ xây dựng.
  • ISO 128-50 Bản vẽ kỹ thuật –Các nguyên tắc chung về trình bày – Phần 50: Các quy ước cơ bản để biểu diễn các vùng trên hình cắt và diện tích mặt cắt trên các mặt cắt và mặt cắt.
  • ISO 5456-2 Bản vẽ kỹ thuật – Phương pháp chiếu – Phần 2: Hình biểu diễn trực quan.
  • ISO 6428 Bản vẽ kỹ thuật – Yêu cầu đối với vi mô.
  • ISO 10209-1 Tài liệu sản phẩm kỹ thuật – Từ vựng – Phần 1: Thuật ngữ liên quan đến bản vẽ kỹ thuật: chung và các loại bản vẽ loại bản vẽ).
  • ISO 10209-2 Tài liệu sản phẩm kỹ thuật – Từ vựng – Phần 2: Thuật ngữ liên quan đến phương pháp chiếu.
  • ISO 81714-1 Thiết kế các ký hiệu đồ họa để sử dụng trong tài liệu kỹ thuật của sản phẩm – Phần 1: Các quy tắc cơ bản.
Xem thêm  Báo giá thi công kính cường lực 10mm mới nhất 2021

3. Thuật ngữ và định nghĩa
Tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa nêu trong ISO 10209-1 và ISO 10209-2 và các định nghĩa sau:
3.1 Mặt phẳng cắt: Mặt phẳng tưởng tượng trong đó vật thể biểu diễn bị cắt.
3.2 Đường cắt: Là đường biểu thị vị trí của mặt phẳng cắt hoặc trục cắt trong trường hợp sử dụng hai hoặc nhiều mặt phẳng cắt.
3.3. Mặt cắt (Hình cắt; Dạng xem hình cắt): Mặt cắt cũng chỉ định các đường bao bổ sung phía sau mặt phẳng cắt.
Lưu ý – Điều này được rút ra từ ISO 10209-1: 1992 (thuật ngữ 2.2). Tuy nhiên, việc sử dụng các thuật ngữ “phần” và “phần” khác nhau giữa lĩnh vực cơ khí và xây dựng. Thuật ngữ “mặt cắt” thường được sử dụng trong lĩnh vực xây dựng, và “mặt cắt” thường được sử dụng trong lĩnh vực cơ khí, bất kể các định nghĩa trong 3.3 hoặc 3.4.
3.4 Mặt cắt: Chỉ biểu diễn các đường bao của vật thể nằm trên một hoặc nhiều mặt phẳng cắt.
Lưu ý – Điều này có nguồn gốc từ ISO 10209-1: 1992 (thuật ngữ 2.9). Tuy nhiên, cách sử dụng các thuật ngữ “phần” và “phần” khác nhau giữa lĩnh vực cơ khí và xây dựng. Thuật ngữ “mặt cắt” thường được sử dụng trong lĩnh vực xây dựng, và “mặt cắt” thường được sử dụng trong lĩnh vực cơ khí, bất kể các định nghĩa trong 3.3 hoặc 3.4.
3.5 Hình cắt một nửa / hình cắt nửa: Hình biểu diễn một vật thể đối xứng, được chia cắt bởi một đường tâm, chỉ vẽ một nửa mặt cắt hoặc hình cắt và nửa còn lại vẽ hình chiếu.
3.6 Mặt cắt cục bộ / hình cắt cục bộ: Hình biểu diễn trong đó chỉ một phần của đối tượng được vẽ dưới dạng mặt cắt hoặc mặt cắt.
4. Quy định chung
Các quy tắc chung về bố cục các hình chiếu (xem TCVN 8-30: 2002) cũng được áp dụng cho các mặt cắt và mặt cắt.
Mỗi phần và mặt cắt phải được đặt tên rõ ràng bằng một cặp chữ cái viết hoa, các chữ cái này cũng được đặt bên cạnh các mũi tên chỉ hướng chiếu cho mặt cắt hoặc mặt cắt tương ứng. (Mũi tên được vẽ bằng nét liền đậm kiểu 01.2.8 theo TCVN 8-24: 2002, hoặc nét 01.2.8 theo ISO 128-23: 1999). Các chữ cái này phải được đặt theo hướng dễ nhìn thấy từ dưới cùng của hình vẽ.
Góc ở đầu mũi tên có thể là 300 hoặc 920, kích thước của mũi tên và chiều cao của chữ cái được quy định trong Phụ lục A.
Các mặt cắt và mặt cắt có thể được đặt ở các vị trí không tương ứng với hướng chiếu mà mặt phẳng cắt được xác định. Cặp chữ cái xác định mặt cắt và tên mặt cắt phải được đặt ngay phía trên phần biểu diễn tương ứng.
Việc thể hiện các vùng trên các mặt cắt và mặt cắt phải phù hợp với ISO 128-50.
Vị trí của mặt phẳng cắt phải được vẽ bằng nét dài – chấm – đậm (đường cắt) kiểu 04.2 theo TCVN 8-24: 2002 hoặc kiểu 04.2.1 theo ISO 128-23: 1999. Mặt phẳng cắt phải được vẽ theo chiều dài thích hợp để dễ đọc (xem hình 1).
Nếu mặt phẳng cắt thay đổi hướng, đường cắt chỉ cần được vẽ ở các đầu của mặt phẳng cắt mà mặt phẳng cắt thay đổi hướng (xem hình 2).
Đường cắt có thể được vẽ dọc theo chiều dài của mặt phẳng cắt (vẽ bằng dấu chấm dài – dấu gạch ngang mảnh kiểu 04.1 theo TCVN 8-24: 2002 hoặc kiểu 04.1 theo ISO 128-23: 1999) nếu cần đảm bảo tính dễ đọc.

Xem thêm  Những mẫu cửa sắt kính đem lại vẻ thâm mỹ cao cho ngôi nhà bạn

Cao Đẳng Xây Dựng Số 2 đã cập nhật cho bạn thông tin về “Tiêu chuẩn việt nam 8-40-2003 quy ước cơ bản mặt cắt và hình cắt❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Tiêu chuẩn việt nam 8-40-2003 quy ước cơ bản mặt cắt và hình cắt” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Tiêu chuẩn việt nam 8-40-2003 quy ước cơ bản mặt cắt và hình cắt [ ❤️️❤️️ ]”.

Tiêu chuẩn việt nam 8-40-2003 quy ước cơ bản mặt cắt và hình cắt” được đăng bởi vào ngày 2022-06-24 03:48:20. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Cdxd2.edu.vn

Rate this post
Back to top button