Tiêu chuẩn việt nam 8224-2009 công trình thủy lợi quy định về lưới

TCVN 8224: 2009

CÔNG TÁC LỢI NHUẬN – CÁC QUY ĐỊNH CHỦ YẾU VỀ MẠNG ĐIỀU KHIỂN MẶT CHUNG

Công trình thủy lợi – Quy định cơ bản cho mạng lưới kiểm soát ngang địa hình

Tiêu chuẩn-việt nam-8224-2009-xây dựng-thủy lợi-quy định-chủ yếu-lưới điện.jpg
1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này bao gồm các quy định chính đối với mạng lưới khống chế cơ bản của bình đồ địa hình từ cấp 4, phân tích 1, phân tích 2, vượt cấp 1, cấp 2, được kết nối với mạng lưới khống chế quốc gia (cấp 0, II, III), phục vụ cho việc đo đạc và vẽ địa hình các công trình thuỷ lợi ở Việt Nam.
2. Tài liệu tham khảo

 • Quy chế quản lý nhà nước lưới tam giác cấp 1, 2, 3, 4 do Cục Đo đạc và Bản đồ xuất bản năm 1976, nay thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;
 • TCXDVN 364: 2006, Tiêu chuẩn kỹ thuật đo đạc và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình;

3. Thuật ngữ và định nghĩa
3.1. Mạng tam giác đầy đủ
Là xây dựng lưới dày đặc theo hình ô vuông.
3.2. Khóa đường tam giác
Là xây dựng một chuỗi tam giác nối với nhau để tạo thành một chuỗi, với hai đối tượng ban đầu điều khiển hai đầu (điểm gốc, dòng dưới).
3.3. Mạng lưới quy hoạch phù hợp
Một lưới được xây dựng từ một điểm xếp hạng cao hơn đóng với hai điểm xếp hạng cao hơn khác hoặc đến một cạnh gốc khác.
3.4. Mạng lưới quy hoạch khép kín
Lưới bắt nguồn từ một điểm hoặc cạnh được xếp hạng cao, rồi tự đóng lại sau khi xây dựng.
3.5. Mạng lưới quy hoạch nút giao
Một lưới được xây dựng bởi nhiều tuyến giao nhau tạo thành nhiều nút (từ hai nút trở lên).
3.6. Phương pháp thường xuyên (phương pháp thường xuyên)
Là sử dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất ([Pvv] = min) có thể có điều kiện (phương pháp điều chỉnh có điều kiện), có thể không xác định (phương pháp điều chỉnh gián tiếp), có thể kết hợp hai phương pháp (điều chỉnh có điều kiện với chưa biết, điều chỉnh gián tiếp có điều kiện tiếp tục) đảm bảo phân phối sai số lũy tiến giá trị thứ nhất thực của chúng vào phép đo kết quả, tăng độ chính xác của dữ liệu địa hình.
3.7. Phương pháp GPS (phương pháp GPS)
Nó được xác định rất cao, tọa độ thông qua hệ thống định vị toàn cầu GPS (hệ thống định vị toàn cầu).
4. Thông số kỹ thuật
4.1 Hệ tọa độ
4.1.1 Sử dụng hệ tọa độ VN2000, lấy Ellipsoid WGS 84 làm Ellipsoid thực tế, bán trục a = 6378.137 Km, bán trục nhỏ b = 6356.752 Km, độ phẳng a = 1 / 298.257223563.
4.1.2 Trường hợp công trình ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng sâu vùng xa chưa có điện lưới quốc gia thì áp dụng một trong hai trường hợp sau:

 • Sử dụng máy thu GPS, đo tọa độ GPS trong hệ thống WGS 84 (hệ thống quốc tế) từ các điểm có tọa độ quốc gia ở xa, sau đó chuyển đổi sang hệ thống VN2000.
 • Giả sử theo bản đồ 1: 50.000 VN2000 được bổ sung năm 2000-2001 để thống nhất toàn bộ công việc sau đó chuyển về VN2000 khi có điều kiện liên kết với hệ thống quốc gia.
Xem thêm  #1 TƯ VẤN CHỌN GẠCH LÁT NỀN CHO NHÀ HẸP

4.2 Các phương pháp xây dựng lưới
Để kết hợp các loại thiết bị đo phổ biến hiện có ở nước ta, tiêu chuẩn này quy định các phương pháp sau:
4.2.1 Các phương pháp được phát triển bằng máy toàn đạc và máy kinh vĩ:

 • Phương pháp tam giác, đa giác, giao tuyến;
 • Phương thức vượt qua.

4.2.2 Phương pháp xác định độ cao, tọa độ bằng hệ thống định vị toàn cầu: Phương pháp GPS.
4.2.3 Việc sử dụng các biện pháp thi công lưới được thực hiện theo phương án lập trong đề cương khảo sát địa hình được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhằm xác định chính xác vị trí các điểm khống chế có hiệu quả kinh tế. tốt nhất (thời gian ngắn nhất, điểm trận đấu tốt nhất và chi phí thấp nhất).
4.3 Nguồn gốc lưới
Lưới khống chế cơ bản hạng 4 lấy điểm kiểm soát trạng thái hạng 3 làm gốc, lưới cấp 1 (giải tích 1, điểm vượt cấp 1) lấy điểm cơ sở hạng 4 làm cơ sở, lưới cấp 2 (giải tích 2, dòng cấp hai). vượt cấp 2) lấy điểm cấp 1 làm cơ sở.
4.4 Lỗi góc
Sai số bình phương của phép đo góc trong lưới cơ sở:

 • Vị trí thứ 4: 2 ”5;
 • Lưới phân tích 1: 5 ”;
 • Lưới phân tích 2:10 ”;
 • Lưới chuyền cấp 1: 5 ”;
 • Lưới chuyền cấp 2: 10 ”.

Cao Đẳng Xây Dựng Số 2 đã cập nhật cho bạn thông tin về “Tiêu chuẩn việt nam 8224-2009 công trình thủy lợi quy định về lưới❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Tiêu chuẩn việt nam 8224-2009 công trình thủy lợi quy định về lưới” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Tiêu chuẩn việt nam 8224-2009 công trình thủy lợi quy định về lưới [ ❤️️❤️️ ]”.

Xem thêm  Tư vấn cải tạo nhà nhỏ có bể bơi dt 4x8m

Tiêu chuẩn việt nam 8224-2009 công trình thủy lợi quy định về lưới” được đăng bởi vào ngày 2022-06-24 07:37:38. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Cdxd2.edu.vn

Rate this post
Back to top button