Tiêu chuẩn xây dựng 33-2006 mạng lưới đường ống công trình

TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM
TCXDVN 33: 2006

CẤP NƯỚC – ĐƯỜNG ỐNG MẠNG VÀ XÂY DỰNG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

CUNG CẤP NƯỚC – HỆ THỐNG PHÂN PHỐI VÀ TIỆN NGHI – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

Tiêu chuẩn-Xây dựng-33-2006-network-network-pipe-works.jpg
1. HƯỚNG DẪN CHUNG

1.1. Tiêu chuẩn này được áp dụng để thiết kế, xây dựng mới hoặc cải tạo, mở rộng hệ thống cấp nước đô thị, khu dân cư nông thôn và khu công nghiệp.
Ghi chú:
1- Khi thiết kế hệ thống cấp nước còn phải tuân theo các tiêu chuẩn khác có liên quan do Nhà nước ban hành.
2- Tiêu chuẩn cấp nước chữa cháy lấy theo TCVN 2622-1995.
1.2. Khi thiết kế hệ thống cấp nước cho một đối tượng, cần phải:
– Xem xét vấn đề bảo vệ và sử dụng tổng hợp nguồn nước, điều phối các điểm tiêu thụ nước và khả năng phát triển trong tương lai, đồng thời phải dựa trên sơ đồ cấp nước của quy hoạch vùng, quy hoạch chung. và các dự án thiết kế xây dựng khu dân cư và khu công nghiệp;
– Phối hợp thiết kế hệ thống thoát nước.
1.3. Hệ thống cấp nước được chia thành 3 loại, theo mức độ tin cậy của cấp nước, theo Bảng 1.1.
1.4. Khi lập sơ đồ cấp nước xí nghiệp công nghiệp cần cân đối lượng nước sử dụng bên trong xí nghiệp. Để tiết kiệm nước nguồn, tránh nhiễm bẩn nguồn nước, nếu điều kiện kinh tế – kỹ thuật cho phép, khi làm mát máy móc, thiết bị sản xuất, nước ngưng và sản phẩm công nghệ nói chung cần áp dụng các phương pháp sau: làm mát bằng nước bằng không khí hoặc nước để tuần hoàn.
Khi sử dụng nước nguồn trực tiếp để làm mát rồi xả trở lại nguồn phải căn cứ vào cơ sở kinh tế kỹ thuật và được sự thoả thuận của cơ quan quản lý, bảo vệ nguồn nước.
1.5. Khi thiết kế hệ thống cấp nước cho một đối tượng, phải lựa chọn công nghệ phù hợp về kỹ thuật, kinh tế, điều kiện vệ sinh của công trình, khả năng tiếp tục sử dụng công trình hiện có, khả năng áp dụng thiết bị, kỹ thuật tiên tiến.
1.6. Hệ thống cấp nước phải đảm bảo vận hành kinh tế của mạng lưới và công trình trong giai đoạn dự kiến ​​cũng như trong các chế độ sử dụng nước cụ thể.
1.7. Khả năng đưa đường ống, mạng lưới và công trình vào sử dụng phải được xem xét trong từng giai đoạn xây dựng. Đồng thời dự kiến ​​khả năng mở rộng của hệ thống và các công trình lớn so với khả năng tính toán.
1.8. Không được phép thiết kế các công trình dự phòng chỉ để hoạt động khi có sự cố.
1.9. Khi thiết kế hệ thống cấp nước sinh hoạt và hệ thống cấp nước hỗn hợp sinh hoạt – sản xuất phải quy hoạch khu vực bảo vệ vệ sinh theo quy định tại Mục 11.
1.10. Chất lượng nước ăn uống sinh hoạt phải đảm bảo yêu cầu theo tiêu chuẩn, chất lượng do Nhà nước và tiêu chuẩn ngành quy định (xem Phụ lục 6).
Trong quá trình xử lý, vận chuyển, bảo quản nước uống phải sử dụng hóa chất, vật liệu, thiết bị, … không ảnh hưởng xấu đến chất lượng nước.
Chất lượng nước sử dụng trong công nghiệp và sử dụng hóa chất để xử lý nước phải phù hợp với yêu cầu công nghiệp và cần tính đến ảnh hưởng của chất lượng nước đến sản phẩm.
1.11. Các phương án, giải pháp kỹ thuật chính được áp dụng để thiết kế hệ thống cấp nước phải trên cơ sở so sánh các chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật, bao gồm:
– Chi phí đầu tư xây dựng;
– Chi phí quản lý hàng năm;
– Chi phí xây dựng cho 1m3 nước tính theo công suất bình quân ngày cho toàn hệ thống và cho trạm xử lý;
– Chi phí điện, hóa chất cho 1m3 nước;
– Giá thành xử lý và giá thành sản phẩm của 1m3 nước.
Lưu ý: Các tiêu chí trên phải được xem xét tổng thể và riêng rẽ cho từng giai đoạn thi công trong quá trình vận hành hệ thống.
1.12. Giải pháp tối ưu phải có giá trị hiện tại tối thiểu theo thời gian, có tính đến chi phí xây dựng khu bảo vệ vệ sinh.
Lưu ý: Khi xác định suất vốn đầu tư để so sánh phải xem xét giá trị thực tế giữa vật tư thiết bị nhập khẩu và sản xuất trong nước.

Xem thêm  Hướng dẫn cách bố trí thép sàn 2 lớp

Cao Đẳng Xây Dựng Số 2 đã cập nhật cho bạn thông tin về “Tiêu chuẩn xây dựng 33-2006 mạng lưới đường ống công trình❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Tiêu chuẩn xây dựng 33-2006 mạng lưới đường ống công trình” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Tiêu chuẩn xây dựng 33-2006 mạng lưới đường ống công trình [ ❤️️❤️️ ]”.

Tiêu chuẩn xây dựng 33-2006 mạng lưới đường ống công trình” được đăng bởi vào ngày 2022-06-23 11:41:35. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Cdxd2.edu.vn

Rate this post
Back to top button