TCVN 10379-2014 gia cố đất bằng chất kết dính vô cơ

gia cố đất bằng chất kết dinh vô cơ

Gia cố đất bằng chất kết dính vô cơ là một phương pháp tiên tiến giúp tăng cường độ mạnh và ổn định của đất trong xây dựng và cơ sở hạ tầng. Hãy cùng chúng tôi tham khảo tiêu chuẩn gia cố đất – TCVN 10379:2014 qua bài viết này nhé

Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về vật liệu, quy trình thi công & nghiệm thu các lớp móng hoặc mặt của đường ô tô sử dụng đất gia cố bằng chất kết dính vô cơ, các hóa chất & gia cố tổng hợp.

Xem thêm: Cửa nhựa mica là gì? Báo giá cửa nhựa mica mới nhất 2023

Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu tham khảo sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tư liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu trên. Đối với các tư liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

 • TCVN 9436/2012, Nền đường ô tô – Thi công & nghiệm thu.
 • TCVN 4054/2005, Đường ô tô – Yêu cầu thiết kế.
 • TCVN 2682/2009, Xi măng Poóc lăng – Yêu cầu kỹ thuật.
 • TCVN 6260/2009, Xi măng Poóc lăng hỗn hợp – Yêu cầu kỹ thuật.
 • TCVN 4506/2012, Nước trộn bê tông & vữa.
 • TCVN 2231/1989, Vôi canxi cho quá trình xây dựng.
 • TCVN 4198/95, Các phương pháp xác định thành phần hạt trong phòng thí nghiệm.
 • TCVN 8858/2011, Móng cấp phối đá dăm & cấp phối thiên nhiên gia cố xi măng trong kết cấu áo đường ô tô – Thi công & nghiệm thu.
 • TCVN 8864/2011,Mặt đường ô tô – Xác định độ phẳng bằng thước dài 3 m
 • TCVN 8862/2011,Quy trình thí nghiệm xác định cường độ kéo khi ép chẻ của vật liệu hạt liên kết bằng các chất kết dính.
 • TCVN 4506/2012,Nước trộn bê tông & vữa – Yêu cầu kỹ thuật.
 • TCVN 9843/2013,Xác định mô đun đàn hồi của lớp vật liệu đá gia cố chất kết dính trong phòng thí nghiệm.
 • TCVN 7572/15/2006, cốt liệu cho bê tông & vữa – Phần 15: Xác định hàm lượng clorua.
 • AASHTO M145/91 (2004), Phân loại đất & hỗn hợp cấp phối đất cho mục đích xây dựng đường ô tô
 • AASHTO T267/ 86 (2000),Xác định hàm lượng hữu cơ trong đất theo hỗn hợp tổn thất khi cháy
 • ASTMD1633, Standard Test Methods for Compressive Strength of Molded Soil-CementCylinders.

Thuật ngữ và định nghĩa

Tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ & định nghĩa sau:

 • Chất kết dính vô cơ là những chất liệu dạng hạt mịn (bột) khi nhào trộn với dung môi thích hợp hoặc nước cho hỗn hợp dẻo có thể gắn kết các vật liệu rời lại với nhau. Thuộc dạng này gồm có vôi (vôi nghiền), xi măng hoặc xi măng kết hợp tro bay & các phụ gia (nếu có)…
 • Các loại hóa chất dùng để gia cố đất là loại hóa chất có thành phần hữu cơ hoặc vô cơ khi hòa tan trong nước trộn với đất theo một tỷ lệ nhất định, tạo thành hỗn hợp có cường độ đáp ứng theo yêu cầu.
 • Đất gia cố chất kết dính vô cơ hóa chất là trộn đều theo tỷ lệ cụ thể chất kết dính vô cơ hoặc các hóa chất với đất đã được làm nhỏ ở một độ ẩm tốt nhất, san rải & lu lèn chặt được hỗn hợp có một cường độ nhất định.
 • Gia cố tổng hợp là đất gia cố bằng chất kết dính vô cơ & các hóa chất có thể ở dạng trộn lẫn nhiều chất kết dính với đất (đất – chất gia cố đất, đất – vôi & xi măng, đất – hóa chất) hoặc tổ hợp nhiều chất kết dính với đất (đất – vôi, đất – các hóa chất, xi măng – hóa chất)…
xi măng và vôi nghiền
Một số vật liệu kết dính như: xi măng, vôi nghiền…

Xem thêm: 1 mét khối bằng bao nhiêu lít?

Quy định chung

Trước khi lập dự án gia cố đất làm vật liệu xây dựng phải làm các thí nghiệm, cần làm các chỉ tiêu sau:

 • Tính chất lý hóa của đất: độ pH, các muối hòa tan, thành phần hạt, chỉ số dẻo, hàm lượng hữu cơ, thành phần khoáng
 • Tính chất cơ lý,hóa của chất kết dính vô cơ & hóa chất;
 • Tính chất cơ lý của hỗn hợp đất & chất kết dính: độ ẩm tốt nhất, khối lượng thể tích khô lớn nhất,độ bền nén, độ bền kéo khi uốn, mô đun đàn hồi, độ ổn định đối với nước & độ hút nước.
 • Trên cơ sở của số liệu thí nghiệm có xét tới các nhân tố ảnh hưởng của điều kiện thiên nhiên ở khu vực xây dựng cần chọn liều lượng chất kết dính hợp lý & phương pháp gia cố thích hợp để đảm bảo độ bền theo yêu cầu, độ ổn định khi cần thiết & chọn phương án tổ chức thi công phù hợp với điều kiện thực tế của vật liệu & thiết bị sẵn có.
 • Để đảm bảo cho việc gia cố đạt hiệu quả cao & thi công thuận lợi, việc sử dụng một hay nhiều chất kết dính & chất phụ gia, hóa chất để gia cố đất phải dựa theo kết quả thí nghiệm. Trong trường hợp này, cần phải so sánh kinh tế – kỹ thuật & điều kiện áp dụng để lựa chọn một phương án thích hợp nhất.
tính chất lý hóa của đất
Kiểm tra xem độ pH của đất có phù hợp không

Sau khi biến cứng trong điều kiện bảo dưỡng, đất gia cố có độ bền & các chỉ tiêu cơ lý phải thỏa mãn các trị số yêu cầu

 • Cấp độ bền của vật liệu gia cố được quy định theo trị số môđun đàn hồi tính toán tương ứng 3 cấp độ bền.
  • Độ bền cấp 1 khi môđun đàn hồi đạt 400 MPa
  • Độ bền cấp 2 khi môđun đàn hồi đạt 350 MPa
  • Độ bền cấp 3 khi môđun đàn hồi đạt 200 MPa
  • Riêng đất gia cố vôi với giới hạn cấp độ bền (theo môđun đàn hồi) có trị số < 350 MPa
 • Để tính toán kết cấu áo đường có mặt & móng đất gia cố bằng hóa chất, chất kết dính vô cơ hoặc gia cố tổng hợp cần có các thông số vật liệu để tính toán. Số liệu kỹ thuật của mô đun đàn hồi của đất gia cố có thể xác định theo tiêu chuẩn thiết kế mặt đường hoặc có thể tiến hành thí nghiệm theo TCVN 9843:2013.

Để đảm bảo mức độ tin cậy & an toàn của kết cấu, thông số mô đun của lớp gia cố dùng để tính toán kết cấu áo đường phải lấy bằng chỉ số trung bình của 3 tổ hợp đến 6 tổ hợp mẫu khi thí nghiệm

Xem thêm: Đá dăm nước là gì? TCVN 9504-2012 lớp kết cấu áo đường đá dăm nước

Tóm lại, gia cố đất bằng chất kết dính vô cơ đã chứng tỏ sự đột phá trong ngành xây dựng và quản lý đất đai. Sự kết hợp giữa khoa học vật liệu và kỹ thuật xây dựng đã mang lại những lợi ích đáng kể về tính ổn định và hiệu suất cho các dự án. Điều này làm tăng khả năng bảo vệ môi trường và sử dụng tài nguyên đất một cách bền vững, đồng thời thúc đẩy sự phát triển và sự tiến bộ trong ngành công nghiệp xây dựng.